Koronawirus: kadry telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa pod lupą rządu

Bezpieczne Finanse / CyberHub / Edukacja / Rynek pracy

Potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe sektora telekomunikacyjnego i cyberbezpieczeństwa w Polsce, zwanego TCB, to obszar badawczy nowo utworzonej Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Projektem steruje Polskie Towarzystwo Informatyczne i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

cyberbezpieczeństwo telekomunikacja edukacja
Fot. stock.adobe.com / Gorodenkoff

Potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe sektora telekomunikacyjnego i cyberbezpieczeństwa w Polsce, zwanego TCB, to obszar badawczy nowo utworzonej Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Projektem steruje Polskie Towarzystwo Informatyczne i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Monitoring kadr sektora #TCB w Polsce okazuje się jednym z kluczowych obszarów rozwoju gospodarki w ciągu najbliższych dwóch lat #Cyberbezpieczeństwo #Telekomunikacja #Koronawirus #RynekPracyICT @parpgovpl @PTI__ZG @PIITPolska

Na posiedzeniu plenarnym 23 kwietnia 2020 r. przyjęto plan pracy Sektorowej Rady ds. Kompetencji, priorytetowo traktujący działalność badawczą.

Sektor telekomunikacyjny i cyberbezpieczeństwa jest linią obrony przed powodowanym przez koronawirusa kryzysem gospodarczym i kryzysem społecznym.

Oferując łączność, Internet i zdalny dostęp do zasobów, stanowi „szczepionkę” przeciw rozprzestrzenianiu się bezrobocia i spadkowi PKB. Dlatego niedobór dostępnych danych analitycznych potrzeb rynku pracy sektora TCB musi być zażegnany.

Nowo powołana Rada Sektorowa ds. Kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo ma doprowadzić do transferu najlepszych w tym obszarze praktyk programów kształcenia, specjalizacji oraz zapotrzebowania na poszczególne grupy specjalistów TCB.

Jej celem strategicznym jest dostosowania procesów edukacyjnych do potrzeb i problemów kadrowo-zawodowych.

Potrzeby rynku pracy ICT

Monitoring kadr sektora TCB w Polsce okazuje się jednym z kluczowych obszarów rozwoju gospodarki w ciągu najbliższych dwóch lat. Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Rada chce włączyć kilkudziesięciu przedsiębiorców w identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy ICT.

W pierwszych miesiącach działalności Rada skupi się na działalności badawczej i analitycznej i usystematyzowaniu wiedzy na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych, określeniu obszarów badawczych i przeprowadzeniu badania kompetencji pracowników sektora TCB w Polsce, a także monitorowaniu kompetencji pracowników i pracodawców.

Plany na jesień to rekomendacja rozwiązań i zmian systemowych i legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze, w tym rekomendacja zmian sektorowych ram kwalifikacji, przez podjęcie pierwszych inicjatyw nakładających obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji ICT.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę >>>

Rada pośrednikiem na rynku pracy

Do zadań Rady ds. Kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo będzie też należało uruchomienie przepływu informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje między kadrami sektora TCB a szeroko rozumianym HR, instytucjami edukacyjnymi, instytucjami rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Rada będzie też dążyć do zaangażowania partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze.

Bądź na bieżąco - zapisz się na nasz newsletter >>>

Oddziaływanie na dostawców usług edukacyjnych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jaki i poza formalnej poprzez rekomendowanie zmian w doborze treści kształcenia uwzględniając najnowsze osiągnięcia naukowe, zmiany technologiczne oraz potrzeby rynku pracy będzie odpowiedzią na charakterystyczną dynamikę sektora

Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo: praktyka/edukacja

Rada ds. Kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo została powołana przez ministra rozwoju i działa na podstawie art. 4c i 4 e ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rada ma stanowić kwintesencję współpracy przedsiębiorców działających na rynku teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa oraz instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej prowadzącymi kształcenie i szkolenia zawodowe na potrzeby sektora.

Plan Rady został przyjęty na okres do października 2022 r.

Zgodnie z nim spotkania plenarne Rady będą się odbywać minimum 2 razy w roku, natomiast bieżące jej prace będą prowadzone przez wewnętrzne Komitety z udziałem ekspertów branży, w tym m.in. komitety: ds. strategii i programu działania Rady SR TCB, ds. badań i analiz potrzeb kompetencyjnych branży TCB, ds. badań i analiz potrzeb kompetencyjnych branży TCB, ds. mechanizmów rozwoju kompetencji branży TCB, ds. systemu edukacji, w tym szkolnictwa branżowego TCB, ds. rozwiązań legislacyjnych branży TCB, ds. rozwiązań legislacyjnych branży TCB, ds. systemu oceny kwalifikacji branżowych TCB, ds. rozwoju kompetencji technologicznych branży TCB, ds. rozwoju kompetencji zarządczych, procesowych i proceduralnych branży TCB, ds. informacji i komunikacji Rady SR TCB.

Udostępnij artykuł: