Koronawirus: KE i Europejski Fundusz Inwestycyjny przeznaczą dodatkowe 100 mln euro na wsparcie firm

Gospodarka

Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny opracowały zestaw środków wspierających rynek firm kapitału podwyższonego ryzyka oraz innowacyjne firmy dotknięte pandemią koronawirusa. Uruchomiły też nowy instrument kapitałowy o wartości 100 mln euro dla tych firm.

koronawirus, euro
Fot. stock.adobe.com / Wirestock

Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny opracowały zestaw środków wspierających rynek firm kapitału podwyższonego ryzyka oraz innowacyjne firmy dotknięte pandemią koronawirusa. Uruchomiły też nowy instrument kapitałowy o wartości 100 mln euro dla tych firm.

#Firmy i fundusze, które chcą skorzystać z nowego instrumentu, mogą zwracać się do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego z wnioskami #koronawirus #COVID19

Środki będą przekazane za pośrednictwem instrumentu kapitałowego InnovFin w ramach programu „Horyzont 2020”. Mają przełożyć się na dodatkową płynność i wzmocnić europejskie małe i średnie firmy. Ponadto zostanie uruchomiony nowy instrument kapitałowy o wartości 100 mln euro na innowacyjne technologie, który zapewni zarządzającym funduszami dodatkowe możliwości inwestycyjne w celu dalszego wspierania ich spółek dotkniętych kryzysem.

Czytaj także: Koronawirus: KE zatwierdziła polski program wsparcia firm dotkniętych pandemią wart 123 mln euro >>>

„Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon europejskiej gospodarki, a jednocześnie należą do tych, które są najbardziej narażone na zakłócenia w obecnym kryzysie koronawirusa. Bardzo się cieszę, że dziś wraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym zwiększamy nasze wsparcie dla rynku kapitału wysokiego ryzyka, mając na celu zapewnienie dodatkowej płynności małym i średnim firmom, które mają mniejsze rezerwy i ograniczone alternatywy finansowe" - powiedziała Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Firmy i fundusze mogą składać wnioski do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Firmy i fundusze, które chcą skorzystać z nowego instrumentu, mogą zwracać się do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego z wnioskami.

Europejski Bank Inwestycyjny jest większościowym udziałowcem w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym (EFI), w ramach którego finansowane są inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) przy wykorzystaniu kapitału wysokiego ryzyka i instrumentów finansowania opartych na podziale ryzyka. Innymi udziałowcami są Komisja Europejska i instytucje finansowe z krajów europejskich.

Fundusz utworzono w 1994 r. Jego działalność obejmuje państwa członkowskie UE, kraje kandydujące, Liechtenstein i Norwegię.

EFI oferuje kapitał wysokiego ryzyka i mikrofinansowanie dla MŚP, szczególnie dla nowych, innowacyjnych firm, gwarancje dla instytucji finansowych na pokrycie kredytów dla MŚP oraz pomoc do państw UE i krajów przygotowujących się do członkostwa w UE, aby mogły rozwijać rynki kapitału wysokiego ryzyka.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: