Koronawirus: KE zatwierdziła polski program wsparcia firm dotkniętych pandemią wart 123 mln euro

Firma / Gospodarka

Komisja Europejska zatwierdziła we wtorek polski program wsparcia dla firm dotkniętych pandemią koronawirusa o wartości 123 mln euro (545 mln zł). Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa.

Komisja Europejska
Fot. stock.adobe.com/Grecaud Paul

Komisja Europejska zatwierdziła we wtorek polski program wsparcia dla firm dotkniętych pandemią koronawirusa o wartości 123 mln euro (545 mln zł). Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa.

#KomisjaEuropejska zatwierdziła polski program wsparcia dla firm dotkniętych pandemią #koronawirus.a o wartości 123 mln euro #COVID19

Wsparcie przybierze formę obniżenia rocznej opłaty należnej z tytułu użytkowania wieczystego oraz zwolnienia z czynszu, dzierżawy lub opłat z tytułu użytkowania, które przysługują firmom korzystającym z nieruchomości publicznych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obniżenie niektórych opłat od nieruchomości

KE podała, że środek będzie miał zastosowanie zarówno do nieruchomości należących do skarbu państwa, jak i nieruchomości należących do jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ich zgody. Celem działania jest złagodzenie niedoborów płynności, których firmy doświadczyły w wyniku wybuchu pandemii koronawirusa. Ma to być osiągnięte poprzez obniżenie niektórych opłat od nieruchomości, które przedsiębiorstwa muszą ponosić w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czytaj także: Komisja Europejska: ponad 618 mln euro dla Polski na przezwyciężenie skutków pandemii >>>

Komisja potwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych dotyczących pomocy publicznej. W szczególności spełnia on następujące kryteria: obniżki i zwolnienia nie przekraczają 800 tys. euro na przedsiębiorstwo, pomoc jest ograniczona w czasie oraz są z niej wyłączone przedsiębiorstwa, które były w złej kondycji finansowej przed 31 grudnia 2019 r. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: