Koronawirus: KE zatwierdziła polskie „tarcze” dla branży turystycznej i kulturalnej

Gospodarka

Komisja Europejska zatwierdziła program o wartości około 193 mln euro (851,9 mln zł) mający na celu wsparcie firm działających w branży turystycznej i kulturalnej dotkniętych epidemią koronawirusa. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram prawnych, dotyczących pomocy państwa, poinformowała Komisja.

Pieniądze, leżak i plaża
Fot. stock.adobe.com/studio v-zwoelf

Komisja Europejska zatwierdziła program o wartości około 193 mln euro (851,9 mln zł) mający na celu wsparcie firm działających w branży turystycznej i kulturalnej dotkniętych epidemią koronawirusa. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram prawnych, dotyczących pomocy państwa, poinformowała Komisja.

#KomisjaEuropejska zatwierdziła program o wartości około 193 mln euro (851,9 mln zł) mający na celu wsparcie firm działających w branży turystycznej i kulturalnej dotkniętych epidemią #koronawirus.a #COVID19 #turystyka

Wsparcie przybierze formę: dopłat do oprocentowania pożyczek, bezpośrednich dotacji oraz zwolnień z obowiązku opłacania niektórych składek na ubezpieczenia społeczne.

W ramach środka dotyczącego dopłat do oprocentowania, wsparcie państwa obejmie zwrot kosztów zorganizowanych wycieczek odwołanych z powodu epidemii koronawirusa w imieniu organizatorów wycieczek.

Pomoc w postaci dotacji bezpośrednich dla firm

Pomoc w postaci dotacji bezpośrednich otrzymają firmy działające w branży turystyczno-kulturalnej, które musiały przerwać swoją działalność w związku z wybuchem koronawirusa. Zwolnienie z obowiązku opłacania określonych składek będzie wspierać firmy działające w branży turystycznej i kulturalnej, które straciły ponad 80% swoich przychodów w wyniku wybuchu epidemii.

Komisja stwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych.

Czytaj także: Senat: niższy limit spadku dochodów firmy uprawniający do tarczy turystycznej >>>

W szczególności: obniżone stopy procentowe będą co najmniej równe minimalnym poziomom określonym w tymczasowych ramach prawnych, dotacje bezpośrednie oraz zwolnienia z obowiązku opłacenia określonej składki na ubezpieczenie społeczne nie przekroczą 800 tys. euro na przedsiębiorstwo i zostaną przyznane nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja stwierdziła, że środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalne do zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął część poprawek Senatu do tzw. tarczy turystycznej. Koszt tarczy turystycznej szacowany jest na 700 mln zł, przy czym 300 mln zł to kwota, która miała trafić na Turystyczny Fundusz Zwrotów i którą firmy turystyczne miałyby zwrócić w ciągu 6 lat. Natomiast kwota przeznaczona na zwolnienia z ZUS i postojowe dla branży turystycznej i estradowej szacowana jest na 400 mln zł.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: