Tarcza finansowa 2.0: KE dała Polsce zielone światło na uruchomienie środków pomocowych

Gospodarka

Komisja Europejska dała Polsce zielone światło na uruchomienie środków pomocowych w ramach tzw. Tarczy Finansowej PFR 2.0, która ma wspierać przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki
Premier Mateusz Morawiecki Fot. Krystian Maj/KPRM

Komisja Europejska dała Polsce zielone światło na uruchomienie środków pomocowych w ramach tzw. Tarczy Finansowej PFR 2.0, która ma wspierać przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dzisiaj otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej zielone światło na zaangażowanie naszych środków krajowych.

"(...) Trwało to długo, my jesteśmy gotowi z tymi instrumentami. W związku z tym teraz, kiedy notyfikacja, zwrotna informacja z KE do nas dotarła, przyjmujemy w krótkim czasie odpowiednią legislację, Rada Ministrów, i cały ten proces, po to, żeby uruchomić te tarcze. To co najmniej 35 mld zł, kwota, która ma szanse uratować wielu przedsiębiorców" - powiedział premier podczas konferencji prasowej.

1 mld zł dla gmin turystycznych

Rząd przekaże 1 mld zł dla gmin turystycznych, które zostały dotknięte skutkami obostrzeń związanymi z pandemią - poinformował także Mateusz Morawiecki.

Dziś na gospodarczym sztabie antykryzysowym uzgodniliśmy środki w wysokości nawet do 1 mld zł. Poszczególne programy będą przedstawione wkrótce.

Tarcza Finansowa PFR 2.0

W listopadzie rząd ogłosił tzw. Tarczę Finansową PFR 2.0. Program o wartości do 35 mld zł stanowi kontynuację, z pewnymi modyfikacjami, programów dla dużych firm, mikrofirm oraz sektora MŚP ogłoszonych w trakcie I fali pandemii.

Na pomoc składają się subwencje, umorzenia subwencji z Tarczy 1.0, dofinansowanie kosztów stałych, pożyczki preferencyjne i płynnościowe (duże firmy).

KE zatwierdziła polską „tarczę dla MŚP 2.0” na 13 mld zł

Komisja Europejska poinformowała w środę o zatwierdzeniu polskiego programu „Tarcza Finansowa dla MŚP 2.0” - wsparcia mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na 2,9 mld euro, czyli 13 mld zł.

Komisja uznała, że środki pomocy w ramach programu są konieczne, właściwe i proporcjonalne, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa program ma wesprzeć firmy prowadzące działalność w niektórych sektorach dotkniętych pandemią koronawirusa. Dotyczy to m.in. sektora handlu detalicznego, sektora hotelarskiego, rekreacyjnego i transportowego.

Wiceszefowa Komisji Europejskiej i komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager zaznaczyła w komunikacie, że program ma pomóc mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w pokryciu kosztów stałych, „które w tych trudnych czasach nie znajdują pokrycia w przychodach”.

Nadal ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, poszukując realnych rozwiązań łagodzących skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, zgodnie z przepisami UE.

- zaznaczyła Vestager, cytowana w komunikacie.

Jak poinformowała Komisja, zgłoszony jej program „Tarcza Finansowa dla MŚP 2.0” obejmuje dwa rodzaje środków. Są to ograniczone kwoty pomocy dla mikroprzedsiębiorstw oraz wsparcie z tytułu niepokrytych kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Łączny szacunkowy budżet programu wynosi ok. 2,9 mld euro, czyli 13 mld złotych - zaznaczyła Komisja.

Wsparcie w ramach programu będzie miało formę zaliczek zwrotnych. Beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania pomocy, jeżeli odnotują spadek obrotów o 30 proc. w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Według Komisji, ograniczone kwoty pomocy dla mikroprzedsiębiorstw wyniosą maksymalnie ok. 73 tys. euro - 324 tys. zł - na przedsiębiorstwo, zależnie od liczby pracowników. Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie ograniczona do 70 proc. niepokrytych kosztów stałych poniesionych w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. i nie może przekroczyć ok. 780 tys. euro czyli 3,5 mln złotych) na jedno przedsiębiorstwo.

Komisja postawiła warunki: w przypadku wszystkich beneficjentów wsparcie będzie przyznawane co najwyżej do 30 czerwca 2021 r. i wyłącznie przedsiębiorstwom, które 31 grudnia 2019 r. nie były uznane za znajdujące się w trudnej sytuacji. Wyjątkiem od tej reguły są mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa, które kwalifikują się do wsparcia, nawet jeśli już 31 grudnia 2019 r. były w trudnej sytuacji.

Ponadto Polska zagwarantuje przestrzeganie zasad kumulacji pomocy przewidzianych w tymczasowych ramach prawnych - zastrzegła KE. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: