Koronawirus w Polsce. Agencja Moody’s tnie prognozę wzrostu PKB na 2020 rok

Gospodarka

Agencja Moodys' obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2020 r. do 3,0 proc. z 3,7 proc. w związku z oddziaływaniem koronawirusa na gospodarkę - wynika z raportu agencji z 17 marca. Agencja prognozuje deficyt sektora gg Polski w 2020 r. na 0,3 proc. PKB, a na 2021 r. deficyt 1,2 proc. PKB.

Wykres gospodarczy obrazujący spadek
Fot. stock.adobe.com/Warakorn

Agencja Moodys' obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2020 r. do 3,0 proc. z 3,7 proc. w związku z oddziaływaniem koronawirusa na gospodarkę - wynika z raportu agencji z 17 marca. Agencja prognozuje deficyt sektora gg Polski w 2020 r. na 0,3 proc. PKB, a na 2021 r. deficyt 1,2 proc. PKB.

Agencja #Moodys obniżyła prognozę wzrostu #PKB Polski na 2020 r. do 3,0 proc. z 3,7 proc. w związku z oddziaływaniem koronawirusa na gospodarkę #koronawirus #COVID19 #koronawiruswpolsce

Agencja zaznaczyła, że prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego i wskaźników fiskalnych obarczone są dużym ryzykiem w dół.

W 2021 r. Moody's oczekuje odbicia dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce do 3,7 proc.

Szok związany z koronawirusem znacząco ograniczy aktywność gospodarczą

"Spodziewamy się, że szok związany z koronawirusem znacząco ograniczy aktywność gospodarczą, zwłaszcza w pierwszej połowie bieżącego roku, po której nastąpi częściowe odbicie w popycie, skutkujące lekkim przyspieszeniem wzrostu PKB w 2021 r." - napisano.

"Pomimo słabszego wzrostu gospodarczego i rządowych planów zwiększenia wydatków socjalnych oczekujemy obniżenia się deficytu sektora gg Polski do 0,3 proc. PKB w 2020 r. z 0,9 proc. w 2019 r. Wynika to głownie z dużych wpływów jednorazowych w budżecie" - napisano.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Agencja uwzględniła w założeniach m.in. wpływy do budżetu z tytułu przekształcenia OFE, sprzedaży częstotliwości 5G i praw do emisji CO2.

Spadek deficytu sektora finansów publicznych w relacji do PKB

Analitycy Moody's prognozują spadek deficytu sektora finansów publicznych w relacji do PKB w 2020 r. do 45,9 proc., a w 2021 r. do 45 proc.

Agencja Moody's nie dokonała w piątek 13 marca aktualizacji oceny kredytowej Polski. Oznacza to, że według Moody's długoterminowy rating Polski w walucie obcej nadal znajduje się na poziomie "A2", a jego perspektywa jest stabilna.

Stabilna perspektywa ratingu Polski

Jak wynika z najnowszego raportu, stabilna perspektywa ratingu Polski odzwierciedla zrównoważone ryzyka dla profilu kredytowego: solidne perspektywy wzrostu, wyzwania dla siły instytucjonalnej, wskaźniki fiskalne zgodne z krajowymi i unijnymi regułami.

Agencja mogłaby podwyższyć rating, jeżeli doszłoby do konsolidacji fiskalnej, która skutkowałaby spadkiem deficytu strukturalnego lub jeżeli zostałyby cofnięte działania, które osłabiły ramy instytucjonalne kraju.

Do obniżki ratingu mogłoby doprowadzić: pogorszenie się pozycji fiskalnej i/lub perspektywy niższego wzrostu gospodarczego, który charakteryzowałby się większą zmiennością, w konsekwencji szoku dla klimatu inwestycyjnego. Brak postępów w reformach strukturalnych, które mogłyby odstraszać bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a tym samym osłabiać wzrost, również w kontekście niesprzyjającej sytuacji demograficznej i niższej dostępności środków UE, również byłyby negatywne dla ratingu - wg Moody's.

Bądź na bieżąco z tematem koronawirusa – zapisz się na nasz newsletter >>>

Agencja odnotowała w raporcie dotychczas podjęte przez rząd działania ograniczające kontakty społeczne w związku z koronawirusem (zakaz zgromadzeń i in.), propozycje reakcji fiskalnej oraz podjęte przez RPP i NBP decyzje ws. polityki monetarnej i instrumentów niestandardowych.

Poniżej prognozy wybranych wskaźników makro-fiskalnych wg Moody's.

Dane w proc.20202021
PKB3,03,7
Inflacja na koniec roku rdr.2,82,8
Saldo gg/PKB-0,3-1,2
Saldo pierwotne gg0,90,0
Dług pub./PKB45,945,0
Saldo C/A do PKB2,12,4

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Wśród głównych agencji najbliższy przegląd ratingu Polski Fitch zaplanowała na 27 marca, a S&P na 10 kwietnia. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: