Koronawirus w Polsce: jak banki spółdzielcze pomagają kredytobiorcom i służbie zdrowia?

Bankowość spółdzielcza

Coraz więcej banków spółdzielczych w Polsce informuje o działaniach na rzecz pomocy, wsparcia kredytobiorców, lokalnych społeczności, ale też pomocy służbie zdrowia w związku z epidemią koronawirusa. Poniżej przedstawiamy propozycje i formy wsparcia uchwalone przez Zarządy: Małopolskiego Banku Spółdzielczego, Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego i Mikołowskiego Banku Spółdzielczego.

koronawiru covid 19
Fot. Stock.Adobe.com/JeromeCronenberger

Coraz więcej banków spółdzielczych w Polsce informuje o działaniach na rzecz pomocy, wsparcia kredytobiorców, lokalnych społeczności, ale też pomocy służbie zdrowia w związku z epidemią koronawirusa. Poniżej przedstawiamy propozycje i formy wsparcia uchwalone przez Zarządy: Małopolskiego Banku Spółdzielczego, Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego i Mikołowskiego Banku Spółdzielczego.

#BankiSpółdzielcze: Proces składania i rozpatrywania wniosków będzie się odbywał drogą elektroniczną i telefoniczną, ewentualnie pocztową #Koronawirus #Kredyty #WakacjeKredytowe #BankowośćSpółdzielcza

Małopolski Bank Spółdzielczy: w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19 umożliwia nieodpłatne zawieranie aneksów w zakresie prolongaty:

‒ 3 rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w odniesieniu do kredytów dla osób fizycznych;

‒ 6 rat kapitałowych w odniesieniu do kredytów na działalność gospodarczą.

Warunkiem zastosowania w/w prolongaty jest uzasadnienie wpływu pandemii koronawirusa na brak możliwości spłaty kredytu.

Wniosek o odroczenie płatności należy składać według wzoru na stronach internetowych MBS.

Wniosek należy przesłać mailowo na adres Oddziału obsługującego kredyt:

Oddział w Wieliczce, ul. Kilińskiego 2 – kredyty@mbsw.pl;

Oddział w Niepołomicach, ul. Kościuszki 20 – niepolomice@mbsw.pl;

Oddział w Myślenicach, ul. Rynek 16 – myslenice@mbsw.pl;

Oddział w Krakowie, ul. Wysłouchów 4 – o.kurdwanow@mbsw.pl;

Oddział w Krakowie, ul. Wodna 2 – o.wodna@mbsw.pl;

Oddział w Kłaju, Kłaj 654 – o.klaj@mbsw.pl;

Oddział w Gdowie, Rynek 106 – gdow@mbsw.pl;

Bank zaleca skorzystanie z dostarczenia wniosku poprzez w/w adresy mailowe. Jeżeli Klienci nie mają takiej możliwości, to można przesłać wniosek pocztą lub skorzystać z kontaktu telefonicznego i otrzymać szczegółowe informacje dotyczące prolongat spłat kredytów.

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy:  Zarząd KDBS Banku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu z powodu wprowadzonego stanu epidemii wprowadził szczególną, uproszczoną Procedurę COVID-19.

Na podstawie tej procedury udzielane są prolongaty rat kredytu klientom indywidualnym i instytucjonalnym.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Klientów, jaki i Pracowników KDBS Banku ‒ proces składania i rozpatrywania wniosków będzie się odbywał drogą elektroniczną i telefoniczną.

Także dla wygody Kredytobiorców całą procedurę Bank ograniczył do minimum formalności.

Maksymalny czas prolongowania kredytu wynosi 3 miesiące dla klientów indywidualnych i 6 miesięcy dla klientów instytucjonalnych.

KDBS Bank nie pobiera opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku i zastosowanie prolongaty.

Mikołowski Bank Spółdzielczy: 26 marca b.r. Prezes Zarządu BANK MBS Mikołowski Bank Spółdzielczy dr Michał Król przekazał na ręce Michała Rupika ‒ Kierownika Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mikołowie, generator ozonu.

To małe i niepozorne urządzenie będzie służyć do dezynfekcji wnętrza ambulansów, tak bardzo potrzebnej w związku z aktualnym stanem epidemicznym.

W ten sposób BANK MBS Mikołowski Bank Spółdzielczy dba o bezpieczeństwo zarówno personelu medycznego, jak również mieszkańców Powiatu Mikołowskiego.

Dla BANK MBS Mikołowski Bank Spółdzielczy zaangażowanie w potrzeby lokalnej społeczności jest zawsze najważniejsze.

Udostępnij artykuł: