Korsakowska-Słowik Małgorzata

K

Małgorzata Korsakowska-Słowik - dyrektor Departamentu Zarządzania Kadrami w BGK, członek Grupy Roboczej ds. Wynagrodzeń Komitetu ds. Kadr Bankowych i Szkolenia oraz Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy ZBP.

 

Udostępnij artykuł: