Korzyści z banku centralnego walut cyfrowych

Gospodarka / Technologie i innowacje

Vitas Vasiliauskas - Przewodniczący Rady Banku Litwy i członek Rady Prezesów EBC - wygłosił przemówienie na konferencji Banku Rozrachunków Międzynarodowych, podkreślając korzyści płynące z banku centralnego walut cyfrowych (CBDC) oraz wskazując jednocześnie na konieczność zachowania ostrożności w tej materii.

Kryptowaluty
Fot. stock.adobe.com/natali_mis

Vitas Vasiliauskas - Przewodniczący Rady Banku Litwy i członek Rady Prezesów EBC - wygłosił przemówienie na konferencji Banku Rozrachunków Międzynarodowych, podkreślając korzyści płynące z banku centralnego walut cyfrowych (CBDC) oraz wskazując jednocześnie na konieczność zachowania ostrożności w tej materii.

Vitas Vasiliauskas: detaliczny #CBDC zapewniłby, że ludzie będą mieli dostęp do pieniędzy banku centralnego, co może ostatecznie mieć pozytywny wpływ na stabilność finansową #ZBP

Vasiliauskas podkreślił, że CBDC powinny służyć jako środek wymiany, środek płatniczy i magazyn wartości, odzwierciedlający cechy obecnych form pieniądza banku centralnego, ale nie konwencjonalny rachunek rezerwowy lub prywatny składnik kryptograficzny. W zależności od skali otwarcia taki bank mógłby być dostępny dla ogółu społeczeństwa, lub wyłącznie dla bankowości korporacyjnej. Wśród potencjalnych korzyści płynących z CBDC wymienił zwiększoną efektywność płatności i rozliczeń papierów wartościowych oraz zmniejszenie ryzyka kredytowego kontrahentów i płynności. Oprocentowany detaliczny CBDC mógłby poprawić przekaz polityki pieniężnej i wzmocnić politykę stóp depozytowych i kredytowych.

Ilość gotówki w obiegu spada

Prezes Vasiliauskas ostrzegł jednak, że ‘ilość gotówki w obiegu spada w niektórych krajach. Może to oznaczać, że pewnego dnia, nawet jeśli wydaje się to odległym punktem - każda osoba będzie musiała mieć konto w prywatnym przedsiębiorstwie, aby dokonywać płatności. Niestety może to prowadzić do zwiększenia poziomu wykluczenia finansowego.” Detaliczny CBDC zapewniłby w ten sposób, że ludzie będą mieli dostęp do pieniędzy banku centralnego, co może ostatecznie mieć pozytywny wpływ na stabilność finansową. Jednym z kluczowych zagadnień, które bank centralny powinien jednak rozważyć, jest przestrzeganie przez taki podmiot wymogów w zakresie prania pieniędzy oraz sposób, w jaki może stosować standardy przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Europejski Bank Centralny opublikował w maju swój raport na temat potencjalnego wpływu walut cyfrowych na rozwój gospodarczy i politykę pieniężną, gdzie wyraźnie stwierdził, że takie konsekwencje mogą wystąpić, jeśli kryptowaluty staną się wiarygodnym substytutem gotówki i depozytów. Obecnie nie spełniają jednak funkcji pieniądza.
Źródło: Cointelegraph.com
Udostępnij artykuł: