Korzystne Bancassurance

Finanse i gospodarka

Czym jest Bancassurance? To odpowiedź zarówno na zapotrzebowanie Klientów, jak i Banków. Dzięki niemu wzrasta atrakcyjność usług świadczonych przez Banki.

Klienci otrzymują bowiem oprócz pełnego  wachlarza produktów bankowych, także sprawdzoną ochronę ubezpieczeniową. Mają na przykład możliwość ubezpieczenia karty płatniczej (przy zakładaniu rachunku), ubezpieczenia własnego życia i zdrowia (w momencie zaciągania kredytu)

Concordia Ubezpieczenia prowadzi sprzedaż ubezpieczeń w ponad 470 Bankach spółdzielczych w Polsce, czyli w przeszło 80% wszystkich placówek działających na terenie naszego kraju.

Dla rozwijania współpracy pomiędzy bankami, a Concordia Ubezpieczenia powstał specjalny autorski System Pracy Lider. Jest to metoda skutecznego wdrażania bancassurance, która: organizuje współpracę pomiędzy Bankiem, a Ubezpieczycielem, jest sposobem na skuteczne budowanie przewagi konkurencyjnej, wskazuje czynniki, mające wpływ na sukces w bancassurance oraz opisuje sposób efektywnego wdrażania go w Banku.

Innymi słowy – jest to propozycja systemu pracy i współpracy dla Banku oraz jego organizacji, a także zbiór praktycznych wskazówek, co i jak należy robić, aby osiągnąć sukces.

System Pracy Lider przynosi korzyści wszystkim uczestnikom  projektu. Najważniejsze wartości dla Banków to usystematyzowanie wzajemnej współpracy, wykorzystanie wiedzy, rozwiązań i narzędzi oraz systemu szkoleniowego Concordia Ubezpieczenia. Bank Spółdzielczy dysponuje potencjałem: rynkiem i relacjami z Klientami. Dystrybucja ubezpieczeń zgodnie z Systemem Pracy Lider wpływa na zwiększenie przychodów pozaodsetkowych, a także wzrost motywacji Pracowników do podejmowania nowych wyzwań.

Niewątpliwymi korzyściami ze sprzedaży dla Banku jest wymiar finansowy rzędu kilkuset tysięcy złotych dochodu w skali roku – mówi Alicja Huczyńska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie, który z sukcesem wdrożył System. –  Ale to także inne zalety: zabezpieczenie kredytów i skuteczna walka z konkurencją o utrzymanie Klienta.

Klient zyskuje możliwość skorzystania w jednym miejscu z kompleksowej i korzystnej obsługi usług finansowych (oferty ubezpieczeniowej i kredytowej).

Dzięki Systemowi Concordia Ubezpieczenia zyskuje nowe kanały dystrybucji produktów, obniżenie kosztów sprzedaży, zwiększenie obrotów oraz nowych Klientów. Ponadto wzmocnienie wizerunku solidnego i pewnego Partnera w biznesie, któremu zależy na osiąganiu wzajemnych korzyści.

Źródło: Concordia Polska
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Udostępnij artykuł: