Kosikowski Cezary Ryszard

K

Cezary Ryszard Kosikowski - prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Prawa Publicznego w Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie w Białymstoku, kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, ekspert Biura Analiz Sejmowych.

 

Udostępnij artykuł: