Zamrożenie cen prądu: przedsiębiorcy wnioski mogą składać już tylko do północy 29 lipca

Czysty zysk

Przedsiębiorcy nie zapłacą więcej za energię elektryczną w drugiej połowie tego roku pod warunkiem, że do północy 29 lipca złożą specjalne oświadczenie w zakładzie energetycznym.

LLicznik prądu i pieniądze
Ceny prądu Fot. stock.adobe.com/andriano_cz

Przedsiębiorcy nie zapłacą więcej za energię elektryczną w drugiej połowie tego roku pod warunkiem, że do północy 29 lipca złożą specjalne oświadczenie w zakładzie energetycznym.

#KonfederacjiLewiatan: ustawa prądowa jest kosztownym pomysłem na zamrożenie cen energii na jeden rok #CenyPrądu @LewiatanTweets

[AKTUALIZACJA] Zamrożenie cen prądu: ostatni dzień na złożenie wniosku. Lepiej zrobić to osobiście >>>

Minister energii podpisał rozporządzenie do tzw. ustawy prądowej, uchwalonej 28 grudnia 2018 roku. Na podstawie tej ustawy mikro- i mali przedsiębiorcy mogą uzyskać zamrożenie wzrastających opłat za energię elektryczną. Dotyczy to również m.in. szpitali i jednostek sektora finansów publicznych.Czytaj także: Zamrożenie cen prądu: termin składania oświadczeń wydłużono do 13 sierpniaZamrożenie opłat nastąpi pod warunkiem, że do 29 lipca 2019 roku przedsiębiorcy złożą w zakładzie energetycznym stosowne oświadczenie.  Będzie ono podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.Czytaj także: Był sobie tani prąd >>>

Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii?

Po złożeniu specjalnego wniosku na zamrożenie cen energii mogą liczyć mikro- i mali przedsiębiorcy, spełniający określone ustawą warunki. Przypomnijmy, że wyjaśnienie tych pojęć znajdziemy w Ustawie z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców, a oznaczają one dokładnie:1) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników orazb) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników orazb) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą

Był miesiąc na złożenie wniosku

Przedsiębiorcy mieli miesiąc na złożenie odpowiedniego wniosku w firmie energetycznej, bowiem nowelizacja tzw. ustawy prądowej weszła w życie 29 czerwca tego roku.Wzór oświadczenia, które składają przedsiębiorcy jest załącznikiem do ustawy, należy więc składać wnioski właśnie na tym formularzu. Powinien on być dostępny na stronach internetowych firm energetycznych oraz w biurach obsługi klientów.

Więcej o złożeniu oświadczenia będącego podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r. >>>

Kosztowny pomysł na zamrożenie cen energii

Eksperci Konfederacji Lewiatan od dawna podkreślają, że ustawa prądowa jest kosztownym pomysłem na zamrożenie cen energii na jeden rok.Czytaj także: Koszty energii dla firm wzrosną o 30-60 procent już w przyszłym roku i dalej będą rosły >>>- Ustawa przewidująca mechanizm zamrożenia cen sprzedaży energii jest kosztowna dla klientów i sprzedawców energii elektrycznej. Najwłaściwsze byłoby jej uchylenie i uchwalenie nowej, która zagwarantuje klientom bezpieczeństwo prawne, przejrzystość zasad rozliczeń za zakupioną energię i sprawne funkcjonowanie rynku sprzedaży energii elektrycznej. Nowa ustawa powinna obejmować jednolite zasady dla całego roku 2019 i uregulować obniżenie cen sprzedaży do grupy gospodarstw domowych z jednoczesną rekompensatą rzeczywiście utraconych korzyści przez sprzedawców. W zakresie klientów niebędących gospodarstwami domowymi pomoc publiczna powinna być realizowana poza rynkiem energii, na wniosek zainteresowanego podmiotu - mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.
Udostępnij artykuł: