Koweszko Andrzej

K

Andrzej Koweszko - dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym ING Banku Śląskiego S.A., członek Prezydium Komitetu ds. Bezpieczeństwa Banków przy ZBP i Rady ds. Informacji Finansowej przy Ministrze Finansów.

Andrzej Koweszko - dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym ING Banku Śląskiego S.A., członek Prezydium Komitetu ds. Bezpieczeństwa Banków przy ZBP i Rady ds. Informacji Finansowej przy Ministrze Finansów.

 

Udostępnij artykuł: