KPF: unijni liderzy o ochronie praw konsumenta

Finanse i gospodarka

Jeden z najbardziej uznanych unijnych think-tanków - Centre for European Policy Studies) oraz Instytut ECRI (European Credit Research Institute) 12 maja organizują konferencję, poświęconą ochronie praw konsumenta w dobie nieustannego rozwoju technologicznego w obszarze usług finansowych. Celem debaty jej uczestników jest wypracowanie wspólnych europejskich standardów nadzorczych na rynku finansowym. Weźmie w niej udział również przedstawiciel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, mecenas Marcin Czugan, pełniący zarazem funkcję przewodniczącego Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS, europejskiej reprezentacji rynku kredytowego. Paweł Rogalski

Udostępnij artykuł: