Kraje UE poparły przeznaczenie 37 mld euro na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa

Gospodarka

Państwa członkowskie w ramach Rady UE poparły w poniedziałek propozycję KE przeznaczenia 37 mld euro funduszy UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. Środki trafią m.in. do systemów opieki zdrowotnej oraz małych i średnich firm.

Koronawirus na tle flagi UE
Fot. stock.adobe.com/Quatrox Production

Państwa członkowskie w ramach Rady UE poparły w poniedziałek propozycję KE przeznaczenia 37 mld euro funduszy UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. Środki trafią m.in. do systemów opieki zdrowotnej oraz małych i średnich firm.

Rządy państw #UE poparły decyzję #KE o przesunięciu 37 mld euro z funduszy spójności na wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, a także wsparcie #MŚP #koronawirus #COVID19

Środki unijne, które zaproponowała Komisja Europejska na walkę z pandemią koronawirusa, pochodzą z obecnego budżetu unijnego na lata 2014-2020. Pieniądze udało się uzyskać w wyniku przesunięć budżetowych.

8 miliardów euro zostanie natychmiast udostępnione państwom członkowskim w ramach polityki spójności. To suma, której kraje UE nie zdążyły wydatkować w 2019 roku. Te 8 mld euro niewykorzystanego prefinansowania podlegałoby zwrotowi, gdyby nie zdołano znaleźć dla nich uzasadnionego przeznaczenia do końca obecnej perspektywy finansowej, jednak KE już teraz zaproponowała, aby kraje przeznaczyły te pieniądze na walkę ze skutkami kryzysu.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce. Tarcza antykryzysowa przyjęta przez Sejm. Jaką pomoc dla przedsiębiorców przewiduje?

Gdy kwota 8 mld euro zostanie w pełni wykorzystana, zostanie uzupełniona o 29 miliardów euro z budżetu UE.

Łącznie jest to więc 37 mld euro z funduszy UE, które mają zostać przeznaczone na wsparcie obywateli, regionów i krajów walczących z pandemią. Środki te zostaną skierowane do systemów opieki zdrowotnej, małych i średnich firm, na rynek pracy i do innych wrażliwych części gospodarek państw członkowskich UE.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Państwa członkowskie będą także miały większą elastyczność w zakresie przenoszenia funduszy między programami polityki spójności w celu kierowania zasobów tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Rozszerzenie Funduszu Solidarności UE

Druga przyjęta przez kraje członkowskie w poniedziałek propozycja KE to rozszerzenie Funduszu Solidarności UE (FSUE) na sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym, dzięki czemu w 2020 kraje członkowskie będą mogły otrzymać dodatkowo do 800 mln euro każdy.

Fundusz Solidarności został utworzony w odpowiedzi na powodzie w Europie Środkowej latem 2002 roku. Od tego czasu wykorzystano go w odniesieniu do 80 katastrof. Dwadzieścia cztery kraje europejskie otrzymały w jego ramach wsparcie w wysokości ponad 5 miliardów euro.

Bądź na bieżąco z tematem koronawirusa – zapisz się na nasz newsletter >>>

Komisja Europejska zaproponowała wykorzystanie funduszu do finansowania walki z pandemią koronawirusa. Pozwoli to m.in. na: podniesienie poziomu płatności zaliczkowych z tytułu wszystkich rodzajów klęsk do 25 proc. oczekiwanego wkładu FSUE (ograniczonego do maksymalnej wysokości 100 mln euro) oraz zwiększenie całkowitego poziomu środków na zaliczki FSUE w budżecie rocznym z 50 mln euro do 100 euro.

Parlament Europejski w ubiegłotygodniowych głosowaniach poparł obie propozycje Komisji Europejskiej. Z uwagi na pilną sytuację oba akty ustawodawcze zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 31 marca i wejdą w życie 1 kwietnia 2020 r.

Udostępnij artykuł: