Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. zawarła z bankami porozumienie dotyczące współpracy w realizacji lokalnego standardu płatności mobilnych

Bankowość

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. zawarła porozumienie z sześcioma bankami, które z inicjatywy PKO Banku Polskiego zainicjowały współpracę nad budową jednolitego standardu płatności mobilnych.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. zawarła porozumienie z sześcioma bankami, które z inicjatywy PKO Banku Polskiego zainicjowały współpracę nad budową jednolitego standardu płatności mobilnych.

Prezesi Alior Banku, Banku Zachodniego WBK, Banku Millennium, BRE Banku, ING Banku Śląskiego, PKO Banku Polskiego i KIR S.A podpisali wspólne porozumienie określające szczegóły tworzonego systemu. KIR S.A. będzie docelowo realizowała pełną obsługę operacyjną systemu płatności mobilnych, a także zapewni infrastrukturę teleinformatyczną niezbędną do realizacji przedsięwzięcia. Jest to kolejny krok w projekcie budowy lokalnego standardu płatności mobilnych.

Przewagą nowego standardu płatności mobilnych będzie jego otwartość na różnych uczestników rynku, niski koszt procesowania transakcji, a także szeroki wachlarz funkcji: możliwość dokonywania transakcji w bankomatach, terminalach płatniczych, sklepach internetowych oraz przelewów na numer telefonu.

Włączenie KIR S.A. do międzybankowego porozumienia pozwoli na wykorzystanie wieloletniego doświadczenia Izby

w świadczeniu usług dla banków, a dzięki zastosowaniu istniejących systemów KIR S.A. przyspieszy proces budowy nowego systemu płatności mobilnych. Dodatkowo, neutralna względem banków pozycja KIR S.A. może ułatwić akceptację rozwiązania przez inne banki oraz przyczynić się do zapewnienia jego pełnej interoperacyjności.

Na początku lipca Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, BRE Bank (mBank), ING Bank Śląski oraz PKO Bank Polski ogłosiły, że stworzą spółkę joint venture, która pod nadzorem krajowych regulatorów będzie zarządzać całym systemem. Spółka joint venture będzie docelowo zarządzać standardem płatności mobilnych w zakresie m.in. zasad uczestnictwa w systemie, marki, specyfikacji technicznych określających zasady działania systemu dla płatności mobilnych, certyfikacji aplikacji mobilnych, a także zasad bezpieczeństwa. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. będzie natomiast realizować obsługę przepływów finansowych w ramach systemu, czyli dokonywać rozrachunku płatności mobilnych realizowanych w terminalach płatniczych, bankomatach i w Internecie. Rozrachunek tych płatności będzie się odbywał z wykorzystaniem systemu ELIXIR®, natomiast płatności typu P2P będą realizowane w oparciu o system płatności natychmiastowych KIR S.A. Izba zapewni również infrastrukturę teleinformatyczną dla systemu oraz będzie obsługiwać reklamacje.

Zainicjowany projekt jest unikalny ze względu na swoją skalę, dzięki znaczącemu udziałowi rynkowemu zaangażowanych instytucji finansowych, który pod względem liczby klientów posiadających dostęp do bankowości elektronicznej przekracza 70 proc. (rynek banków komercyjnych).

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Udostępnij artykuł: