Krajowe Biuro Informacji Kredytowej Sp. z o.o. nie jest uprawnione do przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową!

Bankowość

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe instytucją, która jest uprawniona do przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową mogą utworzyć wyłącznie banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi. Wymogi tego przepisu spełnia Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK), a nie podmiot o łudząco podobnej nazwie Krajowe Biuro Informacji Kredytowej Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, który dotyczy funkcjonowania tzw. rejestrów kredytowych, instytucję uprawnioną do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową (rejestr kredytowy) mogą utworzyć wyłącznie banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi. Wymogi tego przepisu spełnia Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Zgodnie z oficjalnie dostępnymi informacjami instytucja o łudząco podobnej nazwie „Krajowe Biuro Informacji Kredytowej Sp. z o.o.” prowadzi działalność w zakresie przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową na potrzeby oceny ryzyka kredytowego. Jako podstawę prawną funkcjonowania  i przetwarzania przez ten podmiot informacji stanowiącej tajemnicę bankową twórcy wskazują art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, który dotyczy funkcjonowania tzw. rejestrów kredytowych.

Z prawnego punktu widzenia wskazać więc należy jednoznacznie, że Krajowe Biuro Informacji Kredytowej Sp. z o.o. nie jest w żadnym wypadku podmiotem uprawnionym do przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową ze względu na status swoich wspólników (w szczególności Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.). Instytucja, która posiada podmiot niebankowy w składzie swojego akcjonariatu w żadnym wypadku nie spełnia restrykcyjnych wymogów Prawa bankowego w zakresie wyłącznego katalogu podmiotów, które mogą tworzyć taką instytucje. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe, za wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową  niezgodnie z postanowieniami ustawy, grozi kara grzywny (1.000.000 zl) lub kara pozbawienia wolności do lat trzech.

Źródło: ZBP

Udostępnij artykuł: