Krajowe rentowności rosły w strachu przed danymi z USA

Komentarze ekspertów

Piątek przyniósł nieprzyjemne zaskoczenie na europejskim i amerykańskim rynku długu. Inwestorzy uśpieni oczekiwaniem na zapowiedziane na poniedziałek uruchomienie przez EBC programu skupu obligacji "dzielnie znieśli" lepsze niż konsensus prognoz dane o produkcji przemysłowej w Niemczech (realizacja 0,9% r/r vs. -0,2% r/r oczekiwania).

Opublikowane po południu dane na temat przyrostu zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA, które także zaskoczyły pozytywnie (realizacja 295 tys. vs. 235 tys. oczekiwania) doprowadziły do silnej wyprzedaży amerykańskich i europejskich papierów skarbowych. Wskutek tego krzywa amerykańska skoczyła w górę o 7-12 pb., podczas gdy niemiecka o zaledwie o 5 pb. i to tylko w segmencie 10Y. W ślad za papierami amerykańskimi i niemieckimi podążyły obligacje większości państw Europy.

Krajowy rynek papierów skarbowych naśladował zachowanie rynków bazowych. Rano obserwowaliśmy nieporadne próby skorygowania środowo-czwartkowych wzrostów, jednak zakończyły one się niepowodzeniem. Opublikowane po południu dane z rynku pracy za Oceanem, przełożyły się na gwałtowną wyprzedaż polskich rządówek.W konsekwencji krzywa obligacji przesunęła się w górę o 10 pb. w segmencie do 2Y i 16 pb. w dalszej części krzywej. Ruch na krzywej IRS był większy i wyniósł 12 pb. do 3Y i 18-20 pb. w segmencie 4Y-10Y. Pomimo wzrostu krzywej dochodowości, od kilku dni obserwujemy systematyczne zwężanie się marż ASW, co zapewne jest wynikiem oczekiwania na rozpoczęcie skupu aktywów przez EBC. Tak gwałtowana wyprzedaż na rynku długiej stopy nie oszczędziła również kontraktów FRA Zobaczyliśmy tam przesunięcie krzywej w górę o 2-3 pb. w segmencie 6×9-12×15 i 10-13 pb. w segmencie 15×18-21X24. Taki ruch oznaczał praktycznie całkowite “wymazanie” kolejnej obniżki stóp z oczekiwań rynkowych. Obecnie najniższy poziom antycypowanej przez rynek stopy NBP to 1,48% w horyzoncie października 2015. Jednocześnie długu koniec krzywej FRA dyskontuje pierwsze podwyżki stóp procentowych w okolicach czerwca 2016 r.

W poniedziałek spodziewamy się korekty piątkowych wzrostów rentowności w reakcji na rozpoczęcie skupu aktywów przez EBC oraz korzystne dane o wymianie handlowej Niemiec. W kolejnych dniach powinniśmy zobaczyć pewnie uspokojenie na rynku długu. Większej zmienności można będzie oczekiwań w krótszym końcu krzywej, gdzie w pierwszej połowie tygodnia inwestorzy będą dyskontować dane inflacyjne z Niemiec i oczekiwać na publikację CPI z Polski. Efekty z tym związane nie będą jednak zbyt silne, bo publikowane jednocześnie dane o aktywności przemysłu w Eurostrefie będą ograniczać apetyty na istotne zniżki stawek. Skup aktywów przez EBC powinien sprzyjać zwężaniu się marż ASW.

150309.pko.proc.01.400x150309.pko.proc.02.300x150309.pko.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: