Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze” – Jak dobre są banki?

NBS 2016/05

Banki spółdzielcze mają dobrą płynność, w większości też dobre współczynniki kapitałowe. Nieco gorzej jest z jakością aktywów, co znacząco przekłada się na ich efektywność.

Rok 2015 był trudny dla całego sektora bankowego. Złożyły się na to przede wszystkim niskie stopy procentowe zmniejszające wyniki odsetkowe, ale także nakładane na banki nowe obciążenia. W przypadku sektora banków spółdzielczych zmniejszenie wyników odsetkowych o ponad 5% było szczególnie dotkliwe, bo trudne do zrekompensowania wzrostem opłat za inne usługi. W bankach rosły należności od przedsiębiorstw i przedsiębiorców indywidualnych, przekraczając poziom 50% należności od sektora niefinansowego. Zmalały należności w sektorze finansowym.

{module BanerB1}

Część banków spółdzielczych w praktyce zmniejsza zaangażowanie wobec gospodarstw domowych, które przejmują banki komercyjne. Dodatkowo zostały dotknięte kosztami upadłości SBRzR w Wołominie, trudnościami banku w Lesznowoli ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: