Krajowy Ranking” Wyróżniające się Banki Spółdzielcze”: Pierwsza liga spółdzielcza

NBS 2010/05

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie w kategorii "Największe banki" oraz Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie w kategorii "Najefektywniejsze banki" zdobyły nagrody główne w jubileuszowej X edycji Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze".

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie w kategorii "Największe banki" oraz Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie w kategorii "Najefektywniejsze banki" zdobyły nagrody główne w jubileuszowej X edycji Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze".

Ranking został oparty na badaniach ankietowych 576 banków działających na koniec 2009 r. w Grupie Banku Polskiej Spółdzielczości, w Spółdzielczej Grupie Bankowej w Poznaniu, w Grupie Mazowieckiego Banku Regionalnego oraz poza strukturami zrzeszeń (KBS). Wzorem poprzednich edycji konkursu poprosiliśmy o podanie podstawowych danych finansowych za lata 2008 i 2009, na podstawie których ustalona została klasyfikacja punktowa dla 100 najlepszych banków w 12 kategoriach rankingowych.

…talent, inicjatywa i praca spotkały kapitał

Banki spółdzielcze zostały sklasyfikowane według wybranych kryteriów związanych z ich potencjałem ekonomicznym i efektywnością z podziałem na dwie kategorie:

 • największe (suma bilansowa, wynik finansowy netto, kredyty, depozyty, rachunki osób fizycznych i prawnych),
 • najefektywniejsze (dynamika sumy bilansowej, zysku netto, kredytów, depozytów, rachunków osób fizycznych i prawnych).

Ocena punktowa dokonana na podstawie poszczególnych wskaźników promowała banki za osiągnięcia w różnych obszarach aktywności. Ocena końcowa to suma cząstkowych ocen (miejsc) w poszczególnych podkategoriach. W przyjętej metodzie im niższa liczba punktów, tym wyższa pozycja w klasyfikacji konkursu.

Z analizy danych wynika, że największy potencjał ekonomiczny posiadały: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej.

Największą sumę bilansową w 2009 r. osiągnął KBS w Krakowie, PBS w Sanoku, BS w Brodnicy, BSR w Krakowie, PBS w Ciechanowie i WBS w Poznaniu. Najwyższe wyniki finansowe wypracowały: BS w Katowicach, KBS w Krakowie, PBS w Sanoku, BS w Brodnicy, BS w Białej Rawskiej, BS w Ostrowi Mazowieckiej

Najbardziej efektywną działalność prowadziły: Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie, Bank Spółdzielczy w Księżpolu, Bank Spółdzielczy w Pszczynie, Bank Spółdzielczy w Katowicach, Bank Spółdzielczy w Santoku, Bank Spółdzielczy w Andrychowie. Uwzględniając szczegółowe kryteria, w kategorii efektywności, w gronie sześciu liderów znalazły się:

 • pod względem wzrostu sumy bilansowej: BS w Andrychowie, SBR w Szepietowie, BS w Pszczynie, BS w Kościerzynie, BS w Santoku, BS w Katowicach;
 • pod względem dynamiki zysku netto: BS w Łubnianach, BS w Otmuchowie, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: