Kraków nadal będzie przyznawał becikowe

Samorząd

W Krakowie oprócz państwowego becikowego, rodzice nowonarodzonego dziecka otrzymują dodatkowy 1 tys. zł z budżetu gminy. Przez 4 lata (2006 - 2010) miasto wydało na ten cel 38,7 mln zł. W tym roku wydano 6 mln zł i brak już w budżecie zasobów na ten cel.

W Krakowie oprócz państwowego becikowego, rodzice nowonarodzonego dziecka otrzymują dodatkowy 1 tys. zł z budżetu gminy. Przez 4 lata (2006 - 2010) miasto wydało na ten cel 38,7 mln zł. W tym roku wydano 6 mln zł i brak już w budżecie zasobów na ten cel.

Mimo tego radni Krakowa nie zgodzili się na likwidację miejskiego becikowego. Gdyby becikowe zostało zlikwidowane, chciano je zastąpić podniesieniem dodatków do zasiłków rodzinych dla rodzin wielodzietnych lub wychowujących dzieci niepełnosprawne. Nie dojdzie jednak do tego. Becikowe pozostanie, ale prawdopodobnie w zmienionej kwocie.

Ma ono wynosić 600 zł i być przeznaczone dla dziecka. Propozycją jest pokrycie kosztów szczepienia i poboru krwi pępowinowej. Maksymalnie połowę tej kwoty rodzice będą mogliby wydać na wyposażenie dziecka w postaci np. wózka czy pieluch (w uchwale ma zostać wskazane na co można wydać dodatek).

Radni Krakowa chcą aby uchwała weszła w życie z dniem 1 marca 2012 roku. Nie zostało jeszcze ustalone czy becikowe dostanie każde nowonarodzone dziecko, czy będzie to ustalane na podstawie wyskości dochodu rodziny.

źródło: www.samorzady.pb.pl

Udostępnij artykuł: