Krakowski Bank Spółdzielczy nie przerywa obsługi klientów w oddziałach

Bankowość spółdzielcza

Dzisiaj, w okresie zderzenia się z niewidzialnym wrogiem, jakim jest pandemia koronawirusa i postępujące zagrożenie rozwoju epidemii na terenie całego kraju i świata, banki spółdzielcze – jako instytucje zaufania publicznego, ale również przedsiębiorstwa – stanęły w obliczu ogromnego ryzyka gospodarczego - pisze Tomasz Tuteja, wiceprezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Tomasz Tuteja
Tomasz Tuteja, wiceprezes Zarządu KBS. Fot. KBS

Dzisiaj, w okresie zderzenia się z niewidzialnym wrogiem, jakim jest pandemia koronawirusa i postępujące zagrożenie rozwoju epidemii na terenie całego kraju i świata, banki spółdzielcze – jako instytucje zaufania publicznego, ale również przedsiębiorstwa – stanęły w obliczu ogromnego ryzyka gospodarczego - pisze Tomasz Tuteja, wiceprezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

#TomaszTuteja: Podjęliśmy trudną decyzję o kontynuowaniu obsługi w placówkach banku, pomimo trudności kadrowych, dbając przy tym o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa pracowników i klientów#BankiSpółdzielcze #KBSBank #Samorządy #Nowe technologie

Banki spółdzielcze, stanowiące lokalne instytucje rynku finansowego, pełnią kluczową rolę w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i gospodarki rynkowej. Ich działalność pozwala na wspieranie potencjału wytwórczego gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw i osób prywatnych.

Banki spółdzielcze przyczyniają się do zwiększenia możliwości i zakresu działania osób korzystających z usług bankowości oraz sprzyjają rozbudowie kapitału poszczególnych firm, gospodarstw, środowisk wiejskich oraz całych regionów.

Pomost dla nowych technologii

Bardzo często brak placówki bankowej w mniejszych miejscowościach stanowi o wykluczeniu lokalnej ludności z systemu bankowego. Banki spółdzielcze, lokując tam placówki, mają w tej materii kluczowe znaczenie.

Aktywne ich uczestnictwo w całym tym procesie, stanowi duży wkład w rozwój i unowocześnianie lokalnych społeczności: gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw i wszystkich klientów zmuszonych konkurować nie tylko na płaszczyźnie lokalnej i krajowej, ale nawet międzynarodowej.

Bądź na bieżąco - zapisz się na nasz newsletter>> (otwiera się na nowej zakładce)">>>>

Odpowiedzialność za rozwój gospodarczy

Dzisiaj, w okresie zderzenia się z niewidzialnym wrogiem, jakim jest pandemia koronawirusa i postępujące zagrożenie rozwoju epidemii na terenie całego kraju i świata, banki spółdzielcze – jako instytucje zaufania publicznego, ale również przedsiębiorstwa – stanęły w obliczu ogromnego ryzyka gospodarczego.

Finansując podmioty i będąc aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego, stały się, jako naczynia połączone, również elementem negatywnego oddziaływania wszystkich czynników gospodarczych.

Czytaj także: Banki spółdzielcze naturalnym partnerem samorządów lokalnych i MŚP w czasie pandemii Covid-19

Nieprzerwana obsługa rachunków

Aktualnie, w obliczu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, wiele urzędów zamyka swoje biura z uwagi na ochronę pracowników i klientów. KBS obsługuje około 40 rachunków samorządów terytorialnych w pięciu województwach południowej Polski.

Mając na uwadze potrzebę zapewnia obsługi wszystkich klientów oraz mając świadomość, że na lokalnych rynkach jesteśmy czasem jedyną instytucją finansową, która jest w stanie zapewnić usługi finansowe, podjęliśmy trudną decyzję o kontynuowaniu obsługi w placówkach banku, pomimo trudności kadrowych, dbając przy tym o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa pracowników i klientów.

Czytaj także: Banki spółdzielcze podczas epidemii koronawirusa nie tylko obsługują klientów, ale też edukują

W tym trudnych momentach niezwykle ważna jest wspierająca rola Związku Banku Polskich oraz Komisji Nadzoru Finansowego, które bardzo aktywnie włączyły się w przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii oraz jego oddziaływania na system finansowy.

Tomasz Tuteja,

wiceprezes Zarządu

Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: