Krakowski Bank Spółdzielczy w czasach koronawirusa

Bankowość spółdzielcza / Komentarze ekspertów

Co pandemia COVID-19 zmieniła w działalności i planach Krakowskiego Banku Spółdzielczego, pisze Tomasz Tuteja wiceprezes zarządu banku, tuż przed świętem spółdzielczości bankowej.

Tomasz Tuteja
Tomasz Tuteja, wiceprezes Zarządu KBS. Fot. KBS

Co pandemia COVID-19 zmieniła w działalności i planach Krakowskiego Banku Spółdzielczego, pisze Tomasz Tuteja wiceprezes zarządu banku, tuż przed świętem spółdzielczości bankowej.

#TomaszTuteja: Życzymy wszystkim Państwu w to nadchodzące święto , aby wszystko wróciło do normalności, abyśmy mogli dalej robić to co umiemy najlepiej, a co wynika z zasad szeroko rozumianej idei spółdzielczej

Szybkimi krokami zbliża się do nas połowa roku a wraz z nią kolejne święto spółdzielczości bankowej. Charakter wszystkich świąt ma z reguły entuzjastyczny wydźwięk i związany jest bezpośrednio z przeżywaniem radości oraz dzieleniem się z innymi swoim optymizmem.

Ten rok jest trochę inny, a  nawet nie zawaham się użyć określenia, zupełnie odmienny i bez precedensu. Parafrazując Gabriela Garcije Marqueza - to „święto w czasach zarazy”, czas który wywrócił do góry nogami zarówno nasze życie, jak również wszystko co wiąże się z naszymi podstawowymi potrzebami.

Co więcej, bankowość  także zmieniła swoje oblicze. Sposób obsługi klientów, postrzeganie przez nich codziennych problemów i poczucie bezpieczeństwa, w wielu wypadkach determinują obecnie strategie banków.

Okres pandemii, z którym zmagamy się obecnie wszyscy w kraju i za granicą, zmienił formę tegorocznego święta spółdzielczego.

Działania na rzecz klientów

Nasi klienci borykają się z płynnością,  malejącymi przychodami i brakiem możliwości terminowej obsługi kredytów. Wychodząc naprzeciw wszystkim trudnościom klientów, ale również dla dobra Banku, który nie leży na „zielonej wyspie” - chociaż kolor to jak najbardziej spółdzielczy - Krakowski Bank Spółdzielczy niezwłocznie podejmował szereg czynności, które mamy nadzieję, chociaż trochę pomogą przezwyciężyć ten trudny czas.

Poprzez współpracę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, uczestniczymy w programie  Tarcza Finansowa PFR - już od pierwszego dnia udostępnienia go dla klientów tj. 29.04.2020 r. Jest to program skierowany do firm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa.

Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji, w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw można składać poprzez system bankowości internetowej KBS24 i KBSNet. Tak samo jak uruchomiony od 18.05.2020 r. proces odwoławczy.

Do tej pory, poprzez nasz Bank, z programu Tarcza Finansowa PFR skorzystało 320 klientów. Wypłacono 46,6 mln PLN subwencji. To znacząca pomoc, ale również spore organizacyjne wyzwanie dla Banku, w które od samego początku zaangażowany był duży zespól pracowników KBS.

Zdalne, łatwe kontakty

Dodatkowo, jako jeden z pierwszych banków, wprowadziliśmy możliwość wnioskowania o prolongaty kredytów, z zachowaniem bardzo uproszczonych zasad oraz zdalnego wnioskowania przez klientów.   Do tej pory, z możliwości tej skorzystało w Banku ok. 800 klientów, zarówno osób fizycznych jak również podmiotów gospodarczych.

Mając na uwadze wzrastające znaczenie zdalnej obsługi klientów i płatności bezgotówkowych, w tym bankowości internetowej i mobilnej, Krakowski Bank Spółdzielczy w maju oraz czerwcu br. wprowadza szereg dodatkowych usług i nowych funkcjonalności, takich jak: nowa wersja aplikacji mobilnej mKBS, płatności zbliżeniowe z Apple Pay, jak również przy pomocy zegarka/opaski Fitbit i Garmin. Dodatkowo w bankowości internetowej Banku można będzie złożyć wnioski 500+ i 300+.

Działania na rzecz środowisk lokalnych

Krakowski Bank Spółdzielczy przygotowywał się do organizowania imprez kulturalnych związanych z szeroka promocją m. in. poprzez ogłoszenie V edycji konkursu plastycznego, w którym miały wziąć  udział dzieci - uczniowie szkół prowadzących rachunki Szkolnych Kas Oszczędnościowych w KBS. Warunkiem udziału w konkursie było wykonanie pracy konkursowej pt. „Od oszczędzania do marzeń spełniania – czyli jakie marzenie spełnilibyście mając nieograniczone możliwości finansowe.”

Niestety pandemia koronawirusa skutecznie pokrzyżowała plany kulturalne naszego Banku związane z organizacją tego typu imprez, które musiały zostać przesunięte w czasie. Uczestniczymy i patronujemy również w Targach Sztuki Ludowej , w święcie krakowskiej Cepelii.

Celem Targów jest  promocja sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego, rzemiosła i tzw. „ginących zawodów”. W programie  prezentowane są  gminy, miasta i powiaty z Małopolski, Świętokrzyskiego i Podkarpacia oraz regionów prezentowanych przez Konsulaty Ukrainy, Rumunii, Słowacji i Węgier. Każda prezentacja rozpoczyna się barwnym korowodem jej uczestników z muzyką, śpiewem i tańcem wokół rynku, następnie mają miejsce występy artystyczne.

W trakcie prezentacji prowadzone są także warsztaty i pokazy twórców ludowych m.in.: koronki klockowej, haftu, strugania ptaszków stryszawskich, garncarstwa, rzeźby w drewnie, nauka tańców regionalnych itp. Mamy nadzieje ,że te tegoroczne targi odbędą się bez zakłóceń

Banki spółdzielcze, w tym Krakowski Bank Spółdzielczy są zaangażowane w szeroko rozumianą pomoc członkom swoich lokalnych społeczności.

Czasy się zmieniają - szczególnie obecnie - więc ewoluują również formy tej pomocy i aktywności banków. Aktualnie, nowego wyrazu nabiera udział banków spółdzielczych w programach pomocowych skierowanych do firm, wsparcie finansowe biznesu, w tym inwestycje ekologiczne a także edukowanie klientów w zakresie bankowości elektronicznej i cyberbezpieczeństwa.

Życzymy wszystkim Państwu w to nadchodzące święto, aby wszystko wróciło do normalności, abyśmy mogli dalej robić to co umiemy najlepiej, a co wynika z zasad szeroko rozumianej idei spółdzielczej.

Tomasz Tuteja, Wiceprezes Zarządu, Krakowski Bank Spółdzielczy

Udostępnij artykuł: