Kreatywna Europa: Nowe preferencyjne kredytowanie kultury i kreatywnych

NBS 2018/10

27 września 2018 r. w Warszawie Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny zawarły porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce gwarancji programu Kreatywna Europa, przeznaczonych dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych

Anna Wydrzyńska-Czosnyka

Celem programu Kreatywna Europa jest wspieranie podmiotów sektora kultury i kreatywnego, których w Polsce i według danych GUS jest ponad 173 tys., średniorocznie wzrastają w tempie ok. 5%. Najszybciej rozwijające się branże tego sektora to rynki audiowizualny i gier wideo, design i moda, reklama, radio i telewizja oraz branża wydawnicza.

Instrument finansowy uruchomiony w ramach programu Kreatywna Europa w formie gwarancji zapewni poprawę dostępu do finansowania zewnętrznego dla małych i średnich firm z sektora kultury i kreatywnych. Specyfika działalności przedsiębiorców tego sektora powoduje, iż często, ze względu na nieregularność przychodów, unikalny charakter realizowanych projektów, trudności w oszacowaniu ryzyka projektu oraz niestandardowy charakter oferowanych zabezpieczeń, nie są oni w stanie uzyskać ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: