Kreatywna Europa: Nowe preferencyjne kredytowanie kultury i kreatywnych

NBS 2018/10

27 września 2018 r. w Warszawie Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny zawarły porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce gwarancji programu Kreatywna Europa, przeznaczonych dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych

27 września 2018 r. w Warszawie Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny zawarły porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce gwarancji programu Kreatywna Europa, przeznaczonych dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych

Anna Wydrzyńska-Czosnyka

Celem programu Kreatywna Europa jest wspieranie podmiotów sektora kultury i kreatywnego, których w Polsce i według danych GUS jest ponad 173 tys., średniorocznie wzrastają w tempie ok. 5%. Najszybciej rozwijające się branże tego sektora to rynki audiowizualny i gier wideo, design i moda, reklama, radio i telewizja oraz branża wydawnicza.

Instrument finansowy uruchomiony w ramach programu Kreatywna Europa w formie gwarancji zapewni poprawę dostępu do finansowania zewnętrznego dla małych i średnich firm z sektora kultury i kreatywnych. Specyfika działalności przedsiębiorców tego sektora powoduje, iż często, ze względu na nieregularność przychodów, unikalny charakter realizowanych projektów, trudności w oszacowaniu ryzyka projektu oraz niestandardowy charakter oferowanych zabezpieczeń, nie są oni w stanie uzyskać finansowania zewnętrznego na zasadach czysto rynkowych.

Anna Wydrzyńska-Czosnyka
Bankowiec z 20-letnim doświadczeniem w sektorze detalicznymi i MŚP w największych polskich bankach. Koordynator ds. instrumentów finansowych polityki spójności i WPR w Związku Banków Polskich oraz ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej.

Rozwiązaniem tych problemów jest uruchomienie gwarancji unijnej, w ramach której, zgodnie z zawartą pod koniec września br. umową, Europejski Fundusz Inwestycyjny udzielił Bankowi Gospodarstwa Krajowego regwarancji, dzięki której BGK zabezpieczy 70% ryzyka z tytułu własnych gwarancji udzielonych bankom finansującym przedsiębiorców tego sektora.

Najistotniejsze dla firm działających w sektorze kultury i kreatywnych jest to, że w ramach tego programu dostępne będą kredyty inwestycyjne i obrotowe udzielane maksymalnie do wysokości 8 mln zł, zabezpieczone gwarancją BGK do 80% kwoty kredytu. Dzięki przejęciu przez EFI oraz BGK znacznej części ryzyka istotnie zniwelowane zostaną bariery w dostępie do finansowania zewnętrznego, co powinno spotkać się z dużym zainteresowaniem ostatecznych odbiorców, jak też zwiększyć skalę realizowanych przez nich projektów.

Warunkiem skorzystania z tej formy wsparcia przez firmę z sektora MŚP jest prowadzenie działalności w sektorach kultury i kreatywnych, planowanie takiej działalności lub też realizowanie projektu z zakresu sektora kultury lub kreatywnego w okresie dwóch lat przed złożeniem wniosku o kredyt z gwarancją. Klasyfikacja działalności do sektorów kultury i kreatywnych następować będzie na podstawie kodu PKD.

Kolejnym krokiem w ramach wdrożenia instrumentu na polskim rynku będzie zawarcie przez BGK umów z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, które zajmą się dystrybucją preferencyjnych kredytów. Według aktualnych szacunków, oferta dla przedsiębiorców zostanie uruchomiona jeszcze w tym roku. Łączna wartość portfela preferencyjnego finansowania w ramach obecnej umowy BGK to 530 mln zł.

W procesie inicjacji wdrożenia w Polsce gwarancji programu Kreatywna Europa czynnie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: