Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca w Polsce? Tak, ale pod kilkoma warunkami

Finanse osobiste

Według danych MSWiA, w 2017 r. obcokrajowcy kupili w Polsce 6,4 tys. lokali; ¼ trafiła do Ukraińców. Obywatel Ukrainy ma szansę na otrzymanie w Polsce kredytu hipotecznego, musi jednak liczyć się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków.

Napis kredyt na tle pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/Karolina Chaberek

Według danych MSWiA, w 2017 r. obcokrajowcy kupili w Polsce 6,4 tys. lokali; ¼ trafiła do Ukraińców. Obywatel Ukrainy ma szansę na otrzymanie w Polsce kredytu hipotecznego, musi jednak liczyć się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków.

Obywatel Ukrainy ma szansę na otrzymanie w Polsce kredytu hipotecznego, musi jednak liczyć się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków #kredyty #kredythipoteczny

Z danych Departamentu Statystyki Narodowego Banku Polskiego wynika, że w 2017 r. przebywało w Polsce średnio 900 tys. obywateli Ukrainy. Choć w głównej mierze nasi sąsiedzi przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych, to część z nich postanowiła zostać u nas na dłużej i zainwestować zarobione pieniądze. MSWiA podało, że w ubiegłym roku obcokrajowcy zakupili w naszym kraju 6,4 tys. lokali, z czego 4,8 tys. stanowią mieszkania. Najwięcej, bo aż ¼ tych lokali nabyli Ukraińcy, zdecydowanie wyprzedzając pod tym względem np. Niemców.Część lokali jest kupowanych za gotówkę, jednak obcokrajowcy mogą starać się też o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości w Polsce, ale oczywiście muszą spełnić szereg warunków. Oprócz podstawowych, obowiązujących wszystkich, bez względu na narodowość - jak zdolność kredytowa czy dokumenty poświadczające o zatrudnieniu, dochodzą jeszcze dodatkowe kryteria.

- Nie bez znaczenia pozostaje informacja, czy osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny jest obywatelem Unii Europejskiej czy też nie – od tego zależy tryb postępowania kredytowego. Dla obywatela Ukrainy podstawowym kryterium jest posiadanie karty stałego pobytu. Okres oczekiwanej ważności karty różni się jednak w zależności od banku. Niektóre wymagają okresu ważności nie krótszego niż 12 miesięcy w momencie złożenia wniosku, inne oczekują tylko 3 miesięcy. Ważne jest również posiadanie numeru PESEL. Zdarza się także, że bank wymaga potwierdzenia związku z Polską, np. poświadczenia źródła dochodów w Polsce, związku małżeńskiego z obywatelem polskim lub posiadania nieruchomości w Polsce. Wymagania różnią się nieco w różnych bankach, niemniej jednak najważniejsze jest to, że są możliwości uzyskania finansowania zakupu nieruchomości przez obcokrajowców  – mówi Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni. 

W niektórych bankach będzie wymagany wyższy wkład własny

Tak, jak w przypadku Polaków, którzy ubiegają się o przyznanie kredytu hipotecznego, obywatele Ukrainy również muszą liczyć się z tym, że w bankach obowiązują różne kryteria i obowiązkowe dokumenty. W niektórych przypadkach karta stałego pobytu jest jedynym dodatkowym dokumentem, jaki Ukrainiec będzie musiał przedstawić w banku, jednak są też banki, które będą wymagały nawet wyższego wkładu własnego. Należy także pamiętać, że uzyskiwanie wynagrodzenia za granicą wiąże się z koniecznością przedstawienia zaświadczenia z odpowiednika polskiego BIK-u wraz z tłumaczeniem przysięgłym. Banki mogą także wymagać poświadczenia okresu przebywania na terenie Polski nawet przez co najmniej 5 lat.- Nie należy jednak zrażać się koniecznością przedstawienia dodatkowych dokumentów. Czasem lepiej poświęcić trochę czasu i załatwić wszelkie formalności, żeby otrzymać kredyt na lepszych warunkach. Sytuacja komplikuje się, jeśli nie jesteśmy w stanie przedstawić wymaganych zaświadczeń. W takim przypadku najlepiej skorzystać z porady eksperta, który zna oferty z większości banków i obowiązujące w nich kryteria, żeby jak najlepiej dopasować kredyt do sytuacji życiowej oraz możliwości finansowych danej osoby – dodaje Katarzyna Dmowska.

Źródło: ANG Spółdzielnia

Udostępnij artykuł: