Kredyt Inkaso kupił wierzytelności bankowe, telekomunikacyjne i pożyczkowe o wartości ponad 100 mln zł

Z rynku

Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso nabyły trzy portfele, składające się z wierzytelności bankowych, telekomunikacyjnych i pożyczkowych, których łączna wartość nominalna przekracza 100 mln zł, poinformowała spółka. Cena zakupu pakietów była dwucyfrowa.

Banknoty dwudzietozłotowe
Fot. Pixabay.com

Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso nabyły trzy portfele, składające się z wierzytelności bankowych, telekomunikacyjnych i pożyczkowych, których łączna wartość nominalna przekracza 100 mln zł, poinformowała spółka. Cena zakupu pakietów była dwucyfrowa.

#KredytInkaso nabyły trzy portfele, składające się z wierzytelności bankowych, telekomunikacyjnych i pożyczkowych, których łączna wartość nominalna przekracza 100 mln zł #wierzytelności @Kredyt_Inkaso ‏

"Zdywersyfikowane i stabilne portfolio klientów pozwala nam konsekwentnie realizować naszą strategię. Jej fundamentem jest organiczny rozwój skali działania, rozumiany jako zwiększanie wartości nabywanych portfeli. W pełni korzystamy z dobrej koniunktury na rynku i kupujemy portfele z wierzytelnościami z różnych branż. Biorąc pod uwagę atrakcyjną cenę zakupionych właśnie portfeli oraz ich wysoką wartość nominalną, wyrażamy optymizm odnośnie do kształtowania się wyników finansowych w kolejnych okresach" – powiedział dyrektor finansowy Kredyt Inkaso Bastian Ringhardt, cytowany w komunikacie.

Wartość godziwa nabytych przez spółkę portfeli wierzytelności na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 608,1 mln zł, co oznacza wzrost o 13,2% w porównaniu z końcem marca 2017 r. Z kolei spłaty wierzytelności w pierwszych dziewięciu miesiącach roku obrotowego 2017/18 (kwiecień-grudzień 2017 r.) wyniosły 132,9 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 32%. Dane o wysokości spłat z wierzytelności nie zostały jeszcze zaudytowane, podano również.

98,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 13,7 mln zł zysku netto

"Powyższe wskaźniki pozytywnie przekładają się na osiągane przez spółkę wyniki finansowe. W okresie I-III kw. roku obrotowego 2017/18 Kredyt Inkaso wypracował 98,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 13,7 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 31,4% i 124,6%" - czytamy dalej.

Oferta publiczna obligacji

Aktualnie trwa oferta publiczna obligacji serii PA02 Kredyt Inkaso o wartości do 30 mln zł. Spółka oferuje oprocentowanie stałe 5,6% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym, a w kolejnych zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,7% w skali roku. Minimalny zapis wynosi 1000 zł. Kupon będzie wypłacany co pół roku, podano również."Wierzymy, że duża aktywność Kredyt Inkaso na rynku oraz rosnące wyniki finansowe zostaną docenione przez inwestorów, co pozwoli nam z powodzeniem uplasować trwającą, jak i kolejne oferty obligacji" – podsumował Ringhardt.Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: