Kredyt Rewolwingowy dla firm, rozwiązanie wspierające realizację planów rozwojowych udostępnił Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

Bankowość spółdzielcza / Firma

Aby ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej i inwestowanie Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej wprowadził do swojej oferty Kredyt Rewolwingowy.

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
Źródło: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

Aby ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej i inwestowanie Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej wprowadził do swojej oferty Kredyt Rewolwingowy.

Kredyt Rewolwingowy przeznaczony jest na finansowanie:

- bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych;

- podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta;

- spłaty zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego.

Jest kredytem odnawialnym, co oznacza że każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu powoduje możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanego kredytu w okresie trwania Umowy.

Czytaj także: Tarcza Finansowa PFR 2.0, średnio 137 tys. zł subwencji dla klientów banków z Grupy BPS

Kredytobiorcą może być:

osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

osoba prowadząca działy specjalne w rolnictwie i gospodarstwa wysokotowarowe.

Kredytobiorca musi mieć utrwaloną dobrą kondycję finansową oraz posiadać w Banku rachunek bieżący, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty.

W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość udzielenia kredytu rewolwingowego Klientowi nie posiadającemu rachunku bieżącego w Banku, o ile Klient zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu.

Czytaj także: Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w skrócie

Kredyt jest udzielany na okres do 24 miesięcy. Dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu kredytowania do 36 miesięcy. Bank może przedłużyć funkcjonującą umowę kredytu na kolejny okres w formie aneksu, bez konieczności spłaty kredytu. Warunkiem przedłużenia umowy kredytu jest:

- złożenie przez Kredytobiorcę wniosku z kompletem wymaganych dokumentów, na co najmniej 30 dni przed upływem okresu ważności umowy kredytu;

- posiadanie zdolności kredytowej;

- zaakceptowanie przez Bank dotychczasowej lub nowej formy zabezpieczenia spłaty kredytu;

- zapłacenie prowizji;

- podpisanie aneksu do umowy kredytu.

Dodatkowe informacje o Kredycie Rewolwingowym:

- minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 zł;

- maksymalna wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie z Wnioskodawcą.

Czytaj także: Klienci 267 banków spółdzielczych z grupy BPS mogą już online potwierdzać swoją tożsamość za pomocą mojeID

Technologia w czasach pandemii, baner
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: