Kredyt technologiczny w Alior Banku. Firmy wdrażające innowacje już mogą szykować wnioski

Firma / Z rynku

W ostatnich dniach Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił czwarty już nabór wniosków o dofinansowanie wdrażania innowacji technologicznych w ramach programu „Inteligentny Rozwój” na lata 2014-2020. Dofinansowanie unijne jest oferowane przez BGK w formie premii technologicznej, będącej spłatą części lub całości kredytu technologicznego udzielanego przedsiębiorcom przez banki komercyjne. Po raz kolejny jednym z banków oferujących kredyt technologiczny jest Alior Bank.

Kobieta trzymająca planszę z napisem: innowacje
Fot. Pixabay.com

W ostatnich dniach Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił czwarty już nabór wniosków o dofinansowanie wdrażania innowacji technologicznych w ramach programu „Inteligentny Rozwój” na lata 2014-2020. Dofinansowanie unijne jest oferowane przez BGK w formie premii technologicznej, będącej spłatą części lub całości kredytu technologicznego udzielanego przedsiębiorcom przez banki komercyjne. Po raz kolejny jednym z banków oferujących kredyt technologiczny jest Alior Bank.

Jednym z banków oferujących kredyt technologiczny jest #AliorBank #kredyttechnologiczny #BGK #firmy #MSP #innowacje #technologie

Kredyt na innowacje technologiczne umożliwia małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) wdrożenie własnej nowej technologii lub jej zakup oraz uruchomienie na podstawie tej technologii wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów czy usług. Wsparcie unijne w postaci premii technologicznej jest przeznaczone na spłatę części lub całości kapitału kredytu (od 20% do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji) przyznanego na ten cel przez bank współpracujący z BGK. Innowacyjna firma ubiegająca się o pomoc musi uzyskać w banku promesę kredytową, która stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie składanego w BGK.

550 mln zł na dofinansowanie

Na dofinansowanie zostało przeznaczonych 550 mln zł. Nabór odbywa się w kilku rundach: pierwsza trwa do 1 marca, a kolejne od 8 marca do 5 kwietnia oraz od 12 kwietnia do 24 maja br.- Przewidujemy, że tak jak w przypadku poprzednich naborów, do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłyną wnioski o wartości znacznie przekraczającej dostępne środki, dlatego warto już teraz skontaktować się z Alior Bankiem, aby odpowiednio wcześnie przygotować poprawny wniosek i uzyskać promesę kredytową – mówi Aleksandra Podobińska-Durka, dyrektor Działu Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Alior Banku.Skala wsparcia uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa (na większe dofinansowanie mogą liczyć najmniejsze firmy) i lokalizacji inwestycji (na najwyższe dofinansowanie mogą liczyć firmy inwestujące w regionach Polski Wschodniej). Maksymalna wartość dofinansowania (tj. premii technologicznej) to 6 mln zł.

Źródło: Informacja prasowa Alior Banku

  
Udostępnij artykuł: