Kredyt Trendy – Raport kwartalny Biura Informacji Kredytowej

Raporty

Trwa zapoczątkowany w połowie ubiegłego roku rosnący trend na rynku kredytów mieszkaniowych. W I kwartale 2016 r. udzielono o 4,5% więcej kredytów mieszkaniowych niż rok wcześniej. Marzec był słabszy, ale silne, nawet dwucyfrowe wzrosty wystąpiły w kwietniu. Na rynku kredytów konsumpcyjnych - kontynuowana była tendencja spadkowa z roku 2015 - wygasa liczba zawieranych umów na ten rodzaj kredytów. Podobnie w kartach kredytowych - wydano mniej kart kredytowych i jednocześnie nieznacznie spadła liczba kart czynnych.

0001

Trwa zapoczątkowany w połowie ubiegłego roku rosnący trend na rynku kredytów mieszkaniowych. W I kwartale 2016 r. udzielono o 4,5% więcej kredytów mieszkaniowych niż rok wcześniej. Marzec był słabszy, ale silne, nawet dwucyfrowe wzrosty wystąpiły w kwietniu. Na rynku kredytów konsumpcyjnych - kontynuowana była tendencja spadkowa z roku 2015 - wygasa liczba zawieranych umów na ten rodzaj kredytów. Podobnie w kartach kredytowych - wydano mniej kart kredytowych i jednocześnie nieznacznie spadła liczba kart czynnych.

Wysoki poziom akcji kredytowej na rynku kredytów mieszkaniowych obserwowany w drugim półroczu 2015 r., a zwłaszcza w IV kwartale utrzymywał się także w styczniu i lutym br. W lutym BIK odnotował dwucyfrowy wskaźnik dynamiki (12% w wymiarze liczbowym, 14% wartościowym). Prawdopodobnie wynikało to z funkcjonującego jeszcze programu MdM i zawierania umów na ubiegłorocznych warunkach wkładu własnego. Najwyraźniej podniesienie wysokości wkładu własnego nie zaszkodziło dotychczas rynkowi. Jednocześnie utrzymuje się na wysokim poziomie jakość obsługiwanych kredytów mieszkaniowych. Osoby obsługujące kredyty walutowe ciągle dobrze sobie radzą ze spłatą wyższych rat kredytu. Osób spłacających kredyty mieszkaniowe denominowane we franku szwajcarskim ubywa, ponieważ wiele rachunków frankowych jest zamykanych.

Inaczej było w I kwartale tego roku na rynku kredytów konsumpcyjnych. Po 2 latach wyraźnych wzrostów, kontynuowane były tendencje spadkowe widoczne od drugiego półrocza 2015 r. Spadki liczby udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły głównie kredytów na niskie kwoty. Kredytów na kwoty do 4 tys. zł udzielono o 9,3% mniej niż rok wcześniej. W 2015 r. spadkowi liczby udzielanych kredytów konsumpcyjnych towarzyszył wzrost ich kwot. W I kwartale 2016 r. także w wymiarze kwotowym odnotowaliśmy (r./r.) spadek wartości udzielonych kredytów (o 1,3%). Rosną natomiast średnie kwoty udzielanych kredytów konsumpcyjnych. Nieznacznie zmalała liczba osób obsługujących kredyty konsumpcyjne oraz karty kredytowe i produkty limitowe. W pewnym stopniu mogło to wynikać z rozwoju firm pożyczkowych.

Silne ograniczenia liczby podpisywanych umów odnotowujemy w kartach kredytowych. Dzięki wzrostowi średniej kwoty przyznanego limitu spadki wartości przyznanych limitów są mniejsze niż liczby kart wydanych. Nieznacznie spadła liczba kart czynnych.

Szczegółowe informacje w najnowszym wydaniu Kredyt Trendy (prezentującym stan sektora za 1 kw. 2016 r.) znajdują się na www.bik.pl/kredyt-trendy

Komentarzem eksperckim w zakresie omawianym w kwartalniku Kredyt Trendy służy dr Andrzej Topiński, główny ekonomista Biura Informacji Kredytowej.

Alina Stahl

Udostępnij artykuł: