Kredyt w karcie kredytowej tańszy niż kredyt gotówkowy

Finanse i gospodarka

To mit, że kredyt w karcie kredytowej jest drogi. Przy niskich stopach procentowych koszt zadłużenia w karcie może być niższy niż w przypadku kredytu gotówkowego. Warto o tym pamiętać gdy szukamy sposobu na sfinansowanie większych wydatków.

To mit, że kredyt w karcie kredytowej jest drogi. Przy niskich stopach procentowych koszt zadłużenia w karcie może być niższy niż w przypadku kredytu gotówkowego. Warto o tym pamiętać gdy szukamy sposobu na sfinansowanie większych wydatków.

Wymiana zepsutej lodówki, komputera czy poważny remont samochodu - warto dobrze przemyśleć jak sfinansować większe, nieoczekiwane wydatki.  Jeśli nie mamy zapasu gotówki, musimy wspomóc się finansowaniem zewnętrznym. Gdy pieniędzy potrzebujemy szybko, w grę wchodzą kredyt gotówkowy i karta kredytowa. Który z tych instrumentów jest korzystniejszy? Wbrew obiegowym opiniom kredyt w karcie może być tańszy niż pożyczka gotówkowa zaciągnięta w banku lub firmie pożyczkowej. Zanim pójdziemy do pożyczkodawcy warto sprawdzić co oferuje karta kredytowa, którą nosimy w portfelu.

Darmowy kredyt w karcie
Największą zaletą kredytówki jest możliwość skorzystania z całkowicie darmowego kredytu. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy całe zadłużenie uda nam się spłacić w wyznaczonym terminie - nawet do 59 dni. Jeśli nie spłacimy zadłużenia na czas - zaczynamy korzystać z kredytu karty.

Jesteśmy wówczas zobowiązani do comiesięcznej spłaty tzw. kwoty minimalnej, której wartość znajdziemy na wyciągu (zwykle jest to 5-10 proc. kwoty zadłużenia). Jej uregulowanie pozwala uniknąć dodatkowych kosztów i sytuacji, w której bank zaczyna nas traktować jako nierzetelnego klienta. Po spłacie minimalnej raty, oprocentowanie kredytu kształtuje się zgodnie z tabelą oprocentowania dla danego produktu.

Zwróć uwagę na haczyki
Oprocentowanie kredytu w Polsce limituje tzw. ustawa antylichwiarska, która zezwala instytucji finansowej naliczyć maksymalne odsetki roczne nie wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych. Przy obecnych stopach procentowych jest to 10 proc. Ten limit dotyczy zarówno firm pożyczkowych jak i wydawców kart.

Często wykorzystywanym sposobem na obejście limitu w przypadku pożyczek gotówkowych jest jednak przenoszenie kosztu na opłaty i prowizje. Nominalne oprocentowanie wynosi 10 proc., ale po doliczeniu dodatkowych świadczeń, realny koszt może być kilkakrotnie wyższy. W przypadku kart kredytowych instytucje finansowe zazwyczaj nie naliczają żadnych ekstra opłat za uruchomienie kredytu. Jedynym kosztem jest opłata roczna za kartę plus oprocentowanie za wykorzystany limit kredytowy.

Nisko oprocentowana karta
Jak koszt kredytu karty prezentuje się na tle kredytu gotówkowego, który dostępny jest w większości banków? Sporządziliśmy porównanie łącznych kosztów kredytu gotówkowego oraz kosztu zadłużenia w karcie kredytowej. Okazuje się, że np. Diners Club LOT, jedna z najniżej oprocentowanych kart dostępnych na rynku (nominalnie 8 proc.), wypada w porównaniu lepiej niż najniżej oprocentowane kredyty gotówkowe.

Tu ważna uwaga: porównując potencjalne oferty musimy zwrócić uwagę na więcej parametrów niż samo oprocentowanie nominalne. W przypadku karty kredytowej należy uwzględnić również opłatę roczną (np. w przypadku karty Diners Club LOT jest to w aktualnej promocji 175 zł, po jej zakończeniu 350 zł), a jeśli bierzemy pod uwagę kredyt gotówkowy, to oprócz wspomnianej wcześniej prowizji za jego udzielenie trzeba uwzględnić także obowiązkowe ubezpieczenia. Na rynku bankowym coraz wyraźniejszy jest trend polegający na oferowaniu niskiego nominalnie oprocentowania (np. 5,99 proc.) i naliczaniu w zamian wysokich prowizji (przekraczających nawet 50 proc. wartości pożyczki), co sprawia, że rzeczywisty koszt kredytu jest znacznie wyższy niż wskazywałoby tylko oprocentowanie.

W przypadku kart kredytowych struktura kosztów jest znacznie bardziej przejrzysta: klient ponosi roczny koszt posiadania karty oraz koszt oprocentowania zadłużenia nie spłaconego w okresie grace period. Warto wiedzieć, że w przypadku wyżej wymienionej karty Diners Club LOT odsetki od wypłaconej z karty gotówki naliczają się dopiero od dnia wymaganej spłaty, a nie od daty transakcji, co jest na rynku kartowym standardem. Dzięki temu klient ponosi finalnie niższe koszty.

Ile to kosztuje?
Przyjmijmy więc, że potrzebujemy 15 tys. zł aby sfinansować remont mieszkania. Ewentualną płatność kartą kredytową chcemy potraktować jak kredyt i spłacać równą część zadłużenia w comiesięcznych ratach.

Dziś najniższa rata w kredycie gotówkowym na 15 tys. zł rozłożonym na 12 miesięcy jaką możemy uzyskać na rynku wynosi 1358 zł (stan na 1 kwietnia). Oprocentowanie  tego kredytu wynosi 10 proc., a obowiązkowa prowizja 3 proc.

160429.kredytwkracie

Przy takich samych warunkach (15 tys. zł zadłużenia na 12 miesięcy) przy karcie kredytowej oprocentowanej na 8 proc. w skali roku miesięczne obciążenie z tytułu kredytu wyniesie 1300,76 zł. Do tego należy jeszcze doliczyć opłatę roczną w wysokości 175 zł. Dla uproszczenia podzielmy ją na 12 rat, co łącznie z ratą da 1315,34 zł miesięcznie. Zestawienie dwóch wyliczonych powyżej wartości wskazuje, że skorzystanie z karty kredytowej oznacza oszczędność każdego miesiąca na poziomie niecałych 43 złotych. Niby niedużo, ale w skali całego zadłużenia (12 rat) to prawie 512 zł, kwota na pewno nie do pogardzenia. Co istotne, koszt opłaty za kartę ponosimy tylko raz, niezależnie od tego ile razy wejdziemy w dług. Prowizję musimy natomiast płacić przy każdym nowo zaciągniętym kredycie gotówkowym.

Monika Grabowska
dyrektor Działu Produktów i Rozwoju
Diners Club

Udostępnij artykuł: