Kredyt z dopłatą do kapitału dla firm – BOŚ Bank oferuje dofinansowanie w ramach programu PolSEFF2

Bankowość

BOŚ Bank uruchomił kolejną linię kredytową wspierającą finansowanie przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Kredyt z dopłatą do kapitału dedykowany jest mikroprzedsiębiorstwom, małym i średnim przedsiębiorcom, a dotacje pochodzą z Programu Poprawy Efektywności Energetycznej - Inwestycje Energooszczędne w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach - PolSEFF2. Finansowanie częściowej spłaty kredytów (dotacje) zapewniają środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pieniądze
Fot. stock.adobe.com/4th Life Photography

BOŚ Bank uruchomił kolejną linię kredytową wspierającą finansowanie przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Kredyt z dopłatą do kapitału dedykowany jest mikroprzedsiębiorstwom, małym i średnim przedsiębiorcom, a dotacje pochodzą z Programu Poprawy Efektywności Energetycznej - Inwestycje Energooszczędne w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach - PolSEFF2. Finansowanie częściowej spłaty kredytów (dotacje) zapewniają środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wsparcie dotyczy zarówno inwestycji, które określa specjalna lista LEME (lista publikowana przez NFOŚiGW) oraz większych przedsięwzięć inwestycyjnych, np. na linie technologiczne - są to tzw. "inwestycje wspomagane". Dotacje mogą wynieść 10 lub 15 proc. kwoty kredytu przeznaczonej na koszty kwalifikowane.

Preferencyjne finansowanie w ramach listy LEME, obejmuje inwestycje z zakresu efektywności energetycznej, a także termomodernizację budynków (realizowaną w obiektach komercyjnych, mieszkalnych czy administracyjnych) uwzgledniającą również zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych - maksymalnie nawet 250 tys. euro.

Objęte wsparciem przedsięwzięcia, określane jako "inwestycje wspomagane", również dotyczą projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej czy termomodernizacji budynków. W pierwszym przypadku powinny one przynieść min. 20% oszczędności energii, w drugim minimum 30% oszczędności energii. Tu maksymalny limit kredytu objętego dotacją wynosi do 1 mln euro.

Zarówno dla przedsięwzięć z listy LEME jak i inwestycji wspomaganych, kwota udzielonego przez Bank kredytu może przekraczać wartość inwestycji wspieranej programem PolSEFF2 (za każdym razem jednak dotacją objęta jest ta część finansowania, która przeznaczona jest wyłącznie na koszty kwalifikowane).

- Program PolSEFF2 skierowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP i wspiera w szczególności, choć nie tylko, branże: hotelarską, spożywczą, budowlaną, motoryzacyjną. Firmy poprzez wymianę urządzeń oraz maszyn na nowsze lub wdrożenie nowych technologii i rozwiązań mogą obniżyć koszty zużywanej energii, a poprzez skorzystanie z PolSEFF2 zaoszczędzone środki wykorzystać na rozwój przedsiębiorstwa. Dodatkowym atutem programu Narodowego Funduszu jest stale poszerzana Lista LEME, czyli lista urządzeń określonych z góry jako podlegające finansowaniu i dotacji. Brak urządzenia na liście nie zamyka drogi do dotacji  - w takim przypadku przedsięwzięcie rozpatrywane jest w ramach "inwestycji wspomaganych". Warto mieć na uwadze, że w ramach "inwestycji wspomaganych" maksymalna możliwa kwota dotacji, czyli dopłaty do kapitału kredytu, to nawet 150 tys. EUR - mówi Mirosław Walusiak, Dyrektor Departamentu Produktów Korporacyjnych BOŚ Banku.

Program PolSEFF2 jest kolejną już linią finansową w BOŚ Banku wspierającą przedsięwzięcia zmniejszające koszty działalności firm i zarazem emisję CO2. W maju 2014 BOŚ Bank jako pierwszy w Polsce podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę dotyczącą przystąpienia do Programu Efektywności Energetycznej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dzięki Programowi firmy z sektora MŚP oraz spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o częściowe, nawet do 150 tys. EUR, umorzenie spłaty kapitału kredytu udzielonego na inwestycje wspomagane.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska S.A.

Udostępnij artykuł: