Kredyt z gwarancją de minimis w Banku Millennium

Bankowość

Bank Millennium podpisał z BGK Umowę portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (Program PLD) i tym samym dołączył do grona banków oferujących przedsiębiorcom kredyt z rządową gwarancją. 

Wiemy, z iloma trudnościami borykają się na co dzień polscy przedsiębiorcy, dlatego staramy się znajdować takie rozwiązania, które wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom i są dopasowane do sytuacji ekonomicznej. Przystąpienie do programu, który ma wspierać małych i dużych przedsiębiorców było więc dla nas oczywiste. Gwarancje de minimis dają szansę uzyskania finansowania tym firmom, które do tej pory nie mogły sobie na to pozwolić –  mówi  Agnieszka Kucharska, Kierująca Zespołem Produktów i Procesu Kredytowego w Departamencie Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw.

Gwarancja de minimis jest udzielana przez BGK w ramach programu wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw jako zabezpieczenie kredytów (również o charakterze odnawialnym). Program PLD jest szczególnie korzystny dla firm poszukujących dodatkowego kapitału na finansowanie bieżącej działalności.

W ramach gwarancji de minimis Bank Millennium oferuje produkty dostosowane do specyfiki zarówno sektora MSP, jak i większych firm. Klient może skorzystać z jednego lub kilku produktów zabezpieczonych gwarancją jednocześnie. W zależności od segmentu przedsiębiorca ma do wyboru:  

  • Kredyt w rachunku bieżącym –  gdzie każdy wpływ na rachunek automatycznie zmniejszy kwotę zadłużenia,

  • kredyt obrotowy/gotówkowy – gdy przedsiębiorca preferuje systematyczną spłatę kredytu w ustalonych indywidualnie terminach (np. co miesiąc).

  • kredyt rewolwingowy – gdzie to klient decyduje w jakim terminie spłaci kapitał kredytu, a na bieżąco (co miesiąc) spłaca jedynie odsetki,

Kredyt z gwarancją udzielany jest maksymalnie na 2 lata. Zabezpieczenie w formie gwarancji de minimis może stanowić do 60% kwoty kredytu, maksymalnie 3,5 mln zł. Dla gwarancji udzielonych przez BGK do końca 2013 r. w pierwszym roku prowizja wynosi 0%, w drugim jedynie 0,5%. Wszelkie czynności związane z uzyskaniem kredytu oraz gwarancji de minimis realizowane są bezpośrednio w Banku Millennium. Szczegółowe informacje można znaleźć na www.deminimis.gov.pl oraz na www.bankmillennium.pl

Udostępnij artykuł: