Kredyty, franki, niskie stopy procentowe

Aktualności

Kwestia kredytów denominowanych w walucie obcej, programów wsparcia dla kredytobiorców w obliczu niespodziewanych zmian kursów walut stanowi jeden z wiodących motywów tegorocznej edycji Forum Bankowego. Temat ten pojawił się również w wystąpieniach szczególnych gości - ministra finansów Mateusza Szczurka oraz przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka.

Forum Bankowe 2015:

W swym wystąpieniu minister Mateusz Szczurek dużo miejsca poświęcił roli placówek bankowych jako przedsiębiorstw i instytucji zaufania publicznego jednocześnie. Z kolei przewodniczący KNF zajął się kredytami denominowanymi we franku szwajcarskim oraz rozwiązaniami mającymi na celu zarówno złagodzenie efektów niedawnej aprecjacji tej waluty, jak i ograniczenie oddziaływania analogicznych szoków w przyszłości. Warto dodać, że oprócz zaprezentowanej podczas Forum Bankowego koncepcji sektora bankowego, swoją propozycję przygotowała Komisja Nadzoru Finansowego. Mówi się w niej o przewalutowaniu kredytu na złote z równoległym wydzieleniem z nich tej części zadłużenia, która powstała w wyniku różnic kursowych. Ta ostatnia część stawałaby się od tej pory kredytem niezabezpieczonym hipotecznie, co oczywiście nie wyklucza zastosowania przez banki innych instrumentów gwarancyjnych. Ponadto – zgodnie z założeniami przedstawionymi przez regulatora – kredytobiorca spłacałby jedynie połowę raty kredytu niezabezpieczonego hipotecznie.

150311.szczurek.01.600x400

Kolejnym punktem forum była debata poświęcona coraz realniej rysującej się perspektywie europejskiej unii kapitałowej – i roli sektora bankowego w tym przedsięwzięciu. Słowo wprowadzające wygłosił Piotr Piłat, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, a w panelu moderowanym przez Piotra Chęcińskiego z TVP Info udział wzięli ponadto: dr hab. Krzysztof Kalicki – prezes zarządu Deutsche Banku Polska S.A, Sławomir S. Sikora – prezes zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A, dr Iwona Sroka – prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Mirosław Szczepański – wiceprezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

150311.unia.kapitalowa.01.600x400

Drugą część konferencji zapoczątkowało wystąpienie dr. Andrzeja Raczko, członka zarządu NBP, poświęcone planowanej polityce makroostrożnościowej w Polsce. Jego zdaniem, stawianie alternatywy: nadzór czy samoregulacja świadczy tylko o niezrozumieniu problemu. Aprobata dla aktywnej w Polsce polityki ostrożnościowej banków nie może oznaczać rezygnacji przez nadzorcę z realizacji polityki w tym zakresie – zdarza się bowiem, że tylko równoległe współdziałanie obu sektorów pozwala na uniknięcie przykrych konsekwencji w przyszłości.

– Kryzysy finansowe mają to do siebie, że wracają. Chciałbym, żebyśmy nie liczyli w takim przypadku na szczęście, tylko żebyśmy byli do tego przygotowani – zakończył swoje wystąpienie Andrzej Raczko.

Jak finansować gospodarkę w obliczu niskich stóp procentowych? Tematowi temu poświęcona była kolejna dyskusja panelowa, moderowana przez red. Pawła Płuskę z Faktów TVN. W panelu udział wzięli: dr Mariusz Cholewa – prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej, Tomasz Frączek – prezes zarządu Mondial Assistance Sp. z o.o., Mirosław Boda – wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, Dariusz Kacprzyk – prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Andrzej Kopyrski – wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., Ryszard Lorek – prezes zarządu SGB Banku oraz Paweł Preuss – partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Finansowym dla Przedsiębiorstw EY.

Mariusz Cholewa zwrócił uwagę na niepokojące zjawisko: przedsiębiorcy – w szczególności z segmentu mikro – coraz częściej zaciągają kredyty konsumpcyjne na potrzeby prowadzonego biznesu. Z kolei Tomasz Frączek wykazał, że w dzisiejszych czasach banki mogą zapewnić przewagę konkurencyjną jedynie przez zmianę paradygmatu.

– Dawniej firmy konkurowały trzema rzeczami: ceną, jakością i czasem. Dziś konkuruje się lojalnością klienta i zmianą stylu na styl wspólnoty. Marketing nie produktu – tylko stylu życia. Klient, z osoby której chcemy sprzedać produkt, ewoluuje do klienta, którego chcemy zatrzymać na długo. Sprzedajemy nie produkty tylko emocje – mówił przedstawiciel Mondial Assistance.

Dlaczego przedsiębiorcy boją się brać kredyt na firmę, kiedy stopy są tak niskie? Zdaniem szefa BIK może on wydawać się produktem bardzo skomplikowanym. Z kolei prezes BGK uważa, że start-up to temat słaby na finansowanie przez banki. W Polsce brakuje do tego ogniwa pośredniego, jakim mógłby być sprawny system poręczeniowo-gwarancyjny.

– Oprócz rynku niskich stóp procentowych mamy do czynienia z drastycznym wzrostem opłat obowiązkowych – ocenił Ryszard Lorek. Takim obciążeniem są np. opłaty na BFG czy koszty implementacji rozwiązań europejskich, na czele z dostosowaniem do CRR i wdrażaniem IPS. – Mały bank łatwiej dostosowuje się do otoczenia, tak makro, jak i mikro, niż duży bank komercyjny – stwierdził.

– Sprawą zasadniczą jest to, jak pobudzić apetyt firm na inwestycje – zauważył z kolei Andrzej Kopyrski. – Inwestujemy mniej niż kraje ościenne, mało jest inwestycji w innowacje, w przemysł. A przecież niskie stopy procentowe to szansa, którą powinno się wykorzystać. Jeśli realizować inwestycje infrastrukturalne to teraz.

– Niskie stopy są dobre dla banków – stwierdził Mirosław Boda. – Spada koszt obsługi kredytów, poprawia się pozycja klienta. Pewne inicjatywy, inwestycje stają się opłacalne przy niskich stopach.

150311.niskie.stopy.01.600x400

Kolejna debata poświęcona była różnym aspektom z zakresu bankowości mobilnej oraz internetowej, a także bezpieczeństwa transakcji on-line oraz skutkom obniżenia interchange fee. W panelu moderowanym przez Pawła Gadomskiego, dziennikarza Polsatu, udział wzięli: Karolina Marzantowicz – CEE Banking Technical Leader, IBM, Piotr Frankowski – starszy menedżer w Grupie Rynków Finansowych EY, Grzegorz Kuliszewski – Business Development Executive Financial Services Sector IBM, Adam Malicki – prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, Małgorzata O’Shaughnessy – dyrektor zarządzająca Regionem Europy Środkowo-Wschodniej Visa Europe, Michał Panowicz – dyrektor Marketingu i Rozwoju Biznesu Detalicznego w mBanku oraz dr Michał Szymański – wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

Fot. Marzena Stokłosa

Karol Jerzy Mórawski

 

Udostępnij artykuł: