Kredyty frankowe: Bank Millennium wycofuje się z zabezpieczeń w postaci niskiego wkładu własnego. Będą aneksy do umów

Gospodarka

Fot. Pixabay.com

Bank Millennium wycofuje się z zabezpieczeń kredytów we frankach szwajcarskich w postaci niskiego wkładu własnego (UNWW), podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po interwencji prezesa UOKiK bank wyśle kredytobiorcom propozycje aneksów do umów, w których wykreśli klauzule dotyczące UNWW i nie będzie ustanawiał żadnych dodatkowych zabezpieczeń.

#BankMillennium wyśle kredytobiorcom propozycje aneksów do umów, w których wykreśli klauzule dotyczące #UNWW i nie będzie ustanawiał żadnych dodatkowych zabezpieczeń #kredytyfrankowe #CHF #UOKiK @UOKiKgovPL

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (w skrócie UNWW) to zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego np. na 95 czy 100 proc. wartości nieruchomości. Opłaty z tego tytułu okazały się szczególnie uciążliwe dla osób mających kredyty waloryzowane kursem franka szwajcarskiego. Zwłaszcza, jeśli nie można ustalić, kiedy wartość kredytu pozostałego do spłaty osiągnie poziom, w którym zgodnie z umową, wystarczające będą pozostałe formy zabezpieczenia. Gdy kilka lat temu kurs franka zaczął gwałtownie rosnąć, okazało się, że kredytobiorcy będą musieli opłacać składki UNWW nawet, jeśli w trakcie trwania umowy spłacili ubezpieczoną część kredytu.

Banki bezprawnie pobierały składki z tytułu UNWW

W takiej sytuacji wielu konsumentów zdecydowało się pójść do sądów. Te po analizie umów kredytowych przeważnie uznawały, że banki bezprawnie pobierały składki z tytułu UNWW. Powodem były niedozwolone postanowienia w umowach, niektóre z nich zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Wątpliwości budził m.in. fakt, że kredytobiorcy opłacali składki, ale nie mieli żadnych korzyści z zawartej umowy ubezpieczenia oraz to, że w chwili zawierania umów kredytowych nie można było przewidzieć, jak długo i w jakiej wysokości klienci będą musieli ponosić opłaty. Jeśli w konkretnym przypadku sąd przyznał rację kredytobiorcy, to zobowiązywał bank do zwrotu wpłaconych składek z tytułu UNWW.

Wyroki dotyczyły wielu banków oferujących kredyty odnoszące się do CHF. Jednym z nich był Millennium. Co prawda – tak jak inne banki – zgodnie z wyrokami uwzględniającymi roszczenia kredytobiorców, oddawał klientom opłaty pobrane za zakwestionowane składki, ale jednocześnie wzywał ich, by zabezpieczyli kredyt w inny sposób. Proponował im albo podwyższenie marży kredytu o 0,5 pkt proc., albo miesięczną prowizję za zwiększone ryzyko banku.

– Taka praktyka banku niwelowała skutki prawomocnych wyroków. Sądy uznawały, że postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego są niedozwolone, a Millennium zastępował je nowymi, kosztownymi dla klientów zabezpieczeniami. Godziło to w dobre obyczaje, dlatego wystąpiliśmy do banku, aby zaprzestał tej praktyki. Negocjacje trwały około 4 miesięcy – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komentarz prezesa UOKiK Marka Niechciała:

 

Po interwencji prezesa UOKiK Millennium zrezygnował z wymagania od konsumentów ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń. Zaoferował też, że wyśle klientom propozycje aneksów do umów kredytu. Zgodnie z nimi, z umów zostaną wykreślone postanowienia dotyczące UNWW, a w zamian nie będą wpisane inne zabezpieczenia.

Komentarz Banku Millennium

“Rozwiązanie uzgodnione w ramach postępowania wyjaśniającego z Urzędem dotyczy jedynie tych klientów, którzy otrzymali prawomocne wyroki sądów z uznaniem abuzywności postanowień dotyczących Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego (UNWW) w umowach kredytu mieszkaniowego indeksowanych do CHF”, przypomina Bank Millennium w komunikacie.

“Zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Bank Millennium z UOKiK, począwszy od 1 kwietnia 2018 r. Bank niezwłocznie po uzyskaniu informacji o prawomocności wyroków zapewnia tym klientom możliwość zawarcia aneksu do umowy kredytowej. Przedmiotem aneksu jest usunięcie z umowy kredytu mieszkaniowego indeksowanej do CHF zabezpieczenia kredytu w formie UNWW”, czytamy w komentarzu.

“Podkreślamy, iż bank w pełni respektuje i respektował wyroki sądów”, podsumowuje Bank Millennium w komunikacie.

 

Źródło: UOKiK/Bank Millennium

Udostępnij artykuł: