Kredyty frankowe: BOŚ szacuje koszty ugód z frankowiczami na 400 mln zł

Kredyty / Nieruchomości / Z rynku

Zarząd Banku Ochrony Środowiska oszacował koszty związane z przewalutowaniem kredytów lub pożyczek zabezpieczonych hipotecznie denominowanych w walucie obcej lub indeksowanych do waluty obcej na warunkach zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Łączny koszt wdrożenia ugód może wynieść 400 mln zł - podał bank w komunikacie.

Siedziba główna BOŚ Banku
Fot. Materiały prasowe BOŚ

Zarząd Banku Ochrony Środowiska oszacował koszty związane z przewalutowaniem kredytów lub pożyczek zabezpieczonych hipotecznie denominowanych w walucie obcej lub indeksowanych do waluty obcej na warunkach zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Łączny koszt wdrożenia ugód może wynieść 400 mln zł - podał bank w komunikacie.

Podany koszt zawiera dodatkowe koszty na pokrycie ryzyk prawnych obejmujących potencjalne pozwy klientów, którzy nie skorzystają z propozycji banku.

Czytaj także: Forum Bankowe 2021: kredyty frankowe zagrożeniem dla całej gospodarki?

Decyzję o przystąpieniu BOŚ do programu ugód według propozycji KNF podejmą akcjonariusze 30 marca 2021 r. 

Propozycja przewodniczącego KNF ws. kredytów frankowych

W grudniu 2020 roku przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zaproponował wprowadzenie rozwiązania „sektorowego” w kwestii ryzyka związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi.

Rozwiązanie polegałoby na oferowaniu przez banki swoim klientom możliwości dobrowolnego przystępowania do układów, na podstawie których klient zawierałby z bankiem ugodę, tak jakby jego kredyt od samego początku był kredytem złotowym, oprocentowanym za pomocą odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o marżę historycznie stosowaną do takiego kredytu.

W odpowiedzi na propozycję przewodniczącego, powstał międzybankowy zespół z udziałem UKNF i większości banków, które posiadają w portfelu walutowe kredyty mieszkaniowe.

Czytaj także: Kredyty frankowe: posiedzenie Sądu Najwyższego przełożone >>>

13 kwietnia Sąd Najwyższy w pełnym składzie ma wydać orzeczenie w sprawie zagadnień prawnych związanych z kredytami wyrażonymi w walutach obcych. 

Udostępnij artykuł: