Kredyty frankowe: prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego uchyliła zarządzenia o wyznaczeniu składu i terminu posiedzenia

Kredyty / Nieruchomości / Prawo i regulacje

Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w związku ze zmianą sędziego sprawozdawcy uchyliła zarządzenia o wyznaczeniu składu i terminu posiedzenia w sprawie dotyczącej kredytów frankowych - podał Sąd Najwyższy w komunikacie.

Budynek Sądu Najwyższego w Warszawie
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w związku ze zmianą sędziego sprawozdawcy uchyliła zarządzenia o wyznaczeniu składu i terminu posiedzenia w sprawie dotyczącej kredytów frankowych - podał Sąd Najwyższy w komunikacie.

"Nowy skład orzekający i termin posiedzenia zostaną wyznaczone po sporządzeniu uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu pytania prawnego, które zainicjowało sprawę III CZP 54/21" - napisano w komunikacie.

Sąd podał, że prezes IC zdecydowała o zmianie zasad i kolejności przydzielania spraw, w których przedstawione zostały zagadnienia prawne, w tym zagadnienie dotyczące wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego.

"W wyniku dokonanej weryfikacji stwierdzono, że począwszy od sprawy III CZP 46/21 (pytanie Rzecznika Finansowego w sprawie przedawnienia roszczeń w razie wypowiedzenia umowy kredytowej) sprawy były przydzielane niezgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie Sądu Najwyższego, tj. niezgodnie z alfabetyczną listą sędziów. Dotyczy to również wymienionej wyżej sprawy III CZP 54/21" - napisano w komunikacie.

"Mając powyższe na uwadze, Prezes Izby Cywilnej SN uchyliła zarządzenia o przydziale spraw o sygnaturach od III CZP 46/21 do III CZP 54/21 i dokonała ich ponownego przydziału sędziom sprawozdawcom, w kolejności zgodnej z alfabetyczną listą sędziów. W wyniku tak dokonanego przydziału sędzią sprawozdawcą w sprawie III CZP 54/21 został SSN Krzysztof Strzelczyk" - dodano.

Sprawa III CZP 54/21 treść zagadnienia prawnego brzmi: "Czy w przypadku uznania za nieważną umowy kredytu udzielonego w walucie polskiej, indeksowanego do waluty obcej, spłaconego przez kredytobiorców, kwotę ewentualnego wzbogacenia kredytodawcy należy wyliczyć uwzględniając wyłącznie nominalną wysokość rat kredytu, czy też należy uwzględnić oprocentowanie rat według stopy referencyjnej właściwej dla kredytów indeksowanych do waluty obcej albo właściwej dla kredytów złotowych?".

Według wcześniejszych planów, sprawę tę skierowano na posiedzenie na 8 listopada 2021 r.

Na początku września Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie nie wydała uchwały ws. kredytów CHF (w sprawie III CZP 11/21), zamiast tego zdecydowano o zadaniu trzech pytań do TSUE ws. trybu powoływania sędziów. Sędziowie nie zajęli się meritum sprawy, czyli pytaniami pierwszej prezes Sądu Najwyższego ws. kredytów w CHF. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: