Kredyty frankowe w liczbach. Ile pozostało do spłaty?

Finanse osobiste

Franki szwajcarskie obok kalkulatora
Fot. stock.adobe.com/Stockfotos-MG

Systematycznie maleje liczba zobowiązań mieszkaniowych zaciągniętych w walucie szwajcarskiej - w czerwcu 2018 r., w porównaniu do czerwca 2017 r. w ujęciu liczbowym, ubyło 27 tys. rachunków. Obecnie pozostaje w spłacie już tylko 482 tys. kredytów frankowych.

Obecnie pozostaje w spłacie już tylko 482 tys. kredytów frankowych #kredytyfrankowe #CHF #BIK @grupabik

Według danych BIK na koniec czerwca 2018 r. portfel kredytów frankowych wyniósł 110,7 mld zł, a wskutek spłat zobowiązań przez kredytobiorców i umocnienia złotego o 10 gr., jego wartość w ciągu roku obniżyła się o 13,6 mld zł.

Ciekawe liczby 

  • o 13,6 mld zł zmniejszyło się zadłużenie we franku szwajcarskim w czerwcu 2018 r., w porównaniu do czerwca 2017 r.
  • 162,2 mld zł to najwyższe zadłużenie w przeliczeniu na PLN w kredytach frankowych w 2011 r.
  • 110,7 mld zł – tyle obecnie wynosi zadłużenie w przeliczeniu na PLN w kredytach frankowych (VI.2018 r.);
  • co piąty (20,4%) czynny kredyt mieszkaniowy jest nominowany we franku;
  • co czwarta (26,4%) obsługiwana złotówka (po przeliczeniu walut na złote po bieżącym kursie) pochodzi z kredytów frankowych.

Liczba zobowiązań hipotecznych obsługiwanych we frankach szwajcarskich stale zmniejsza się, w 2016 r. banki obsługiwały 530,61 tys. kredytów, a obecnie o 9% mniej. W czerwcu 2018 r., w porównaniu do czerwca 2017 r. w ujęciu liczbowym, ubyło 27 tys. rachunków mieszkaniowych zaciągniętych w CHF.

Portfel kredytowy Polaków

Bazy BIK, zawierające informacje o 15,35 mln kredytobiorców w Polsce, odnotowują obecnie 5,5% udział osób spłacających zobowiązania we frankach. Kwota do spłaty wszystkich kredytobiorców bez względu na walutę wynosi w przeliczeniu na złote 608,50 mld zł, z czego 138,56 mld zł to wartość do spłaty wszystkich rodzajów kredytów posiadanych przez kredytobiorców frankowych.

Liczba wszystkich kredytów posiadanych przez frankowiczów wynosi 1,73 mln szt., co stanowi 6,1% spośród 28,30 mln szt. kredytów obsługiwanych przez wszystkich Polaków łącznie. 

BIK_Kredyty_CHF_czerwiec_28.08.2018.jpg

Kredytobiorcy frankowi i ich kredyty

Łączna kwota do spłaty z tytułu kredytów mieszkaniowych w CHF to 110,71 mld zł, a całkowite aktualne zadłużenie kredytobiorców frankowych z tytułu wszystkich posiadanych produktów kredytowych to 138,56 mld zł. Na tę wartość składają się oprócz frankowych i zaciągniętych w innych walutach (głównie w zł) kredytów mieszkaniowych na kwotę 128,35 mld zł, kredyty konsumpcyjne o wartości 7,54 mld zł, następnie karty kredytowe na kwotę do spłaty wynoszącą 1,50 mld zł, a także udzielone limity kredytowe w wysokości do spłaty 1,17 mld zł.

– Spadek wartości kredytów spłacanych w szwajcarskiej walucie spowodowany jest z jednej strony niższą wartością kursu franka szwajcarskiego, którego wartość na dzień 29.06.2018 r. wynosiła 3,77 zł, a z drugiej solidną spłatą zobowiązań – mówi dr Andrzej Topiński, główny ekonomista Biura informacji Kredytowej. – Wpływ na jakość portfela frankowego mają niskie stopy procentowe oraz wzrost poziomu wynagrodzeń – dodaje.

Jakość kredytów frankowych

Walutowe kredyty hipoteczne cechują się niskim poziomem szkodowości. Jakość kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich okazała się być lepsza od złotowych.

– Prawdopodobnie wskutek realizacji przez banki rekomendacji KNF z 2006 r., nakazującej stosowanie przez banki rygorystycznych zasad oceny zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów walutowych, tylko  2,3% kredytów udzielonych we frankach okazało się straconymi, czyli zostało przekazane do windykacji, sprzedane bądź pozostaje w portfelach jako opóźnione powyżej  90 dni. W przypadku kredytów mieszkaniowych udzielonych w złotych odsetek ten jest wyższy i wynosi 2,8% – podsumowuje dr Topiński.

Źródło: BIK

Udostępnij artykuł: