Prawo: Kredyty frankowe w ocenie Trybunału Sprawiedliwości UE

BANK 2017/11

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod koniec września 2017 r. – w wyroku w sprawie o sygnaturze akt C-186/16 – po raz kolejny pochylił się nad kwestią oceny kredytów udzielanych przez banki w różnych państwach członkowskich UE w walucie innej niż lokalna. Tym razem oceny dokonano na kanwie interpretacji dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Piotr Gałązka
Dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli

To nie pierwszy wyrok tego sądu mający za przedmiot kredyty walutowe. Ponieważ wyroki TSUE co do zasady zawsze dobrze analizują przedłoż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: