Kredyty frankowe: wykształcenie i doświadczenie kredytobiorców nie pomaga w sądach?

Finanse osobiste / Multimedia / Prawo i regulacje

„Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych w orzecznictwie sądowym” – taki tytuł nosi opracowanie przygotowane przez Krzysztofa Koźmińskiego i Michała Jabłońskiego z Fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki.

„Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych w orzecznictwie sądowym” – taki tytuł nosi opracowanie przygotowane przez Krzysztofa Koźmińskiego i Michała Jabłońskiego z Fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki.

#MichałJabłoński: Sądy raczej odchodzą od teorii, że abuzywność ma abstrakcyjny charakter, że dotyczy jednolicie wszystkich postanowień umownych, które tak samo brzmią. Sąd bierze także pod uwagę to, kto na taką klauzulę się zgodził, i w jakiej był sytuacji.

Robert Lidke: Jest Pan jednym z dwóch autorów książki, opracowania naukowego poświęconego kredytom denominowanym w walutach obcych. I ta praca pokazuje, jakie są faktyczne orzeczenia sądów w tych sprawach. Co z tej publikacji wynika?

Michał Jabłoński: Celem naszej pracy nie było analizowanie tego, jaka powinna być wykładnia przepisów Kodeksu cywilnego czy prawa bankowego – w odniesieniu do tych kredytów. Naszym celem było pokazanie jak jest, a nie jak być powinno. Dlatego skupiliśmy się na analizie orzecznictwa. To było najbardziej ciekawe. I ta analiza odnosiła się przede wszystkim do orzecznictwa sądów niższych instancji: rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. Mniejszą rolę odgrywało tutaj orzecznictwo Sądu Najwyższego, gdyż ważne było to, co myśli o tych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: