Kredyty frankowe. ZBP negatywnie ocenia raport NIK: razi brakiem obiektywizmu

Prawo i regulacje

Fot. Pixabay.com

Związek Banków Polskich negatywnie ocenia raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący skuteczności systemu ochrony konsumentów wobec problemu kredytów objętych ryzykiem walutowym w latach 2005-2017, wskazując, że został on przygotowany w bardzo nieobiektywny sposób. Związek przedstawi pogłębione stanowisko dotyczące tego raportu "w niedługim czasie", poinformował wiceprezes ZBP Jerzy Bańka.

#ZBP o raporcie dotyczącym kredytów walutowych: #NIK działa tutaj poza swoimi kompetencjami #kredyty #kredytyfrankowe

„W ocenie Związku Banków Polskich, raport ten jest przygotowany w sposób bardzo nieobiektywny i wręcz razi brakiem obiektywizmu, ponadto został oparty na arbitralnym i błędnym założeniu, jakoby działania banków zakresie udzielania tychże kredytów były nieprawidłowe, wręcz nieuczciwe. Raport ten przede wszystkim dotyka działalności prywatnych instytucji finansowych, zatem jest to niezgodne z przepisami ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. NIK działa tutaj poza swoimi kompetencjami – na to chcieliśmy zwrócić uwagę” – powiedział Jerzy Bańka podczas konferencji prasowej, zaznaczając, że jest to komentarz wstępny.

Czytaj także: Kredyty frankowe pod lupą NIK. Wyniki kontroli >>>

Wskazał, że w ocenie ZBP, podstawową słabością tego dokumentu jest fakt, iż NIK nie poczyniła własnych ustaleń w zakresie oceny przyczyn powstania kryzysu dotyczącego kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego, a jedynie przyjęła – jako swoje – dokumenty, które były upublicznione dużo wcześniej, bo dwa lata temu przez Rzecznika Finansowego. W opinii Związku, dokumenty te „były absolutnie wadliwe i niezgodne z aktualnym orzecznictwem sądów powszechnych, w tym przede wszystkim Sądu Najwyższego, ale także ustaleniami Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego”.

„Nie jest bowiem prawdą – co z resztą podkreśla w swojej odpowiedzi wczoraj opublikowanej Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – jakoby kredytobiorcy w związku z zawieraniem umów kredytowych byli nieświadomi ryzyka skutków osłabienia złotego względem waluty kredytu. W dokumencie UKNF czytamy, że nie jest jasne, skąd teza, że niektórzy kredytobiorcy nieświadomie wzięli na siebie w/w ryzyko. W ocenie UKNF, należy usunąć takie sformułowanie. To jest tylko przykład wskazujący na nierzetelność urzędników NIK w zakresie przygotowania tego dokumentu” – powiedział Jerzy Bańka.

Podkreślił, że należy pamiętać, iż w latach 2004-2005 aż do teraz były banki, które udzielały kredytów tylko w walucie polskiej, ale były też banki udzielające kredytów w różnych walutach.

Klienci mieli prawo wyboru

„Klienci mieli prawo wyboru. Ci, którzy wybierali kredyt indeksowany, musieli – zgodnie z wymogami Rekomendacji S wówczas obowiązującej – złożyć oświadczenie, że mają pełną świadomość co do ryzyka walutowego, ale także musieli w formie dokumentu pisemnego oświadczyć, że świadomie wybierają kredyt indeksowany, a nie kredyt złotowy, jako że bank był zobowiązany do zaproponowania wpierw kredytu w złotych. Ponadto, jeśli chodzi o zarzut, dotyczący nierzetelności banków, czy też słabego badania zdolności kredytowej, to kwestia ta została jednoznacznie wyjaśniona w raportach Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, bowiem banki były zobowiązane, a ponadto same dodatkowo nakładały specjalne bufory, które gwarantowały, że kredyty te były udzielane osobom o dobrych dochodach, o dobrym standingu finansowym, co potwierdzają wyniki dzisiejsze dotyczące jakości tego portfela” – wskazał wiceprezes ZBP.

Dobra jakość portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych

Jerzy Bańka przypomniał, że jakość portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych jest bardzo dobra, co wyraźnie potwierdza, że kredyty te były udzielane zgodnie ze sztuką bankową.

„W chwili obecnej prowadzimy konsultacje z bankami, jako że sprawa ta ma ogromny wydźwięk, jest bardzo ważna i na raport ten powołują się także przedstawiciele stowarzyszeń reprezentujących frankowiczów, a także inne instytucje, stąd też dokument ten nie może pozostać bez odpowiedzi” – podsumował wiceprezes.

Czytaj także: Kredyty frankowe w liczbach. Ile pozostało do spłaty?

Dodał, że Związek Banków Polskich przedstawi pogłębione stanowisko dotyczące tego raportu „w niedługim czasie”.

Z opublikowanego w środę przez ZBP raportu AMRON-SARFIN wynika, że w II kw. 2018 roku udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów mieszkaniowych ogółem wyniósł 2,89%, tj. tyle samo co w poprzednim kwartale. W tym samym okresie kredyty mieszkaniowe z zaległościami w spłacie udzielone w złotówkach stanowiły 2,62% wszystkich złotówkowych kredytów (więcej o 0,01 pkt proc. w porównaniu do I kw. br.), kredyty zagrożone we franku szwajcarskim stanowiły 3,78% portfela (mniej o 0,07 pkt proc.), a kredyty zagrożone w pozostałych walutach obcych – 1,85% (mniej o 0,01 pkt proc.). Różnica w poziomie wskaźnika jakości portfela spowodowana jest praktycznym zaprzestaniem udzielania nowych kredytów walutowych przez banki, w związku z czym portfel ten ulega szybszemu starzeniu. Portfel kredytów złotowych ma natomiast stały dopływ nowych kredytów wykazywanych w początkowej fazie cyklu ich życia jako normalne.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: