Kredyty hipoteczne na nowych zasadach

Aktualności

Uelastycznienie procedury restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych to według Związku Banków Polskich jeden z kluczowych zapisów ustawy o kredycie hipotecznym, która obowiązuje od 22 lipca br. Na mocy nowych przepisów, bank w przypadku zgłoszenia przez klienta problemów ze spłatą zobowiązań, jest zobowiązany do zaproponowania zmiany warunków zawartej umowy poprzez np. czasowe obniżenie wysokości miesięcznej raty lub w uzasadnionych przypadkach nawet zawieszenie spłaty kredytu. Jak wskazuje ZBP, obszary regulowane przez nową ustawę, w istocie na nowo definiują relacje między kredytobiorcami a bankami.

Uelastycznienie procedury restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych to według Związku Banków Polskich jeden z kluczowych zapisów ustawy o kredycie hipotecznym, która obowiązuje od 22 lipca br. Na mocy nowych przepisów, bank w przypadku zgłoszenia przez klienta problemów ze spłatą zobowiązań, jest zobowiązany do zaproponowania zmiany warunków zawartej umowy poprzez np. czasowe obniżenie wysokości miesięcznej raty lub w uzasadnionych przypadkach nawet zawieszenie spłaty kredytu. Jak wskazuje ZBP, obszary regulowane przez nową ustawę, w istocie na nowo definiują relacje między kredytobiorcami a bankami.

Jak wynika z przepisów, od tej pory banki będą zobowiązane również do ujednoliconej i poszerzonej polityki informacyjnej poprzez m.in. przedstawienie klientowi formularza dotyczącego warunków kredytu, w tym kosztów i zasad jego spłaty. Wpłynie to pozytywnie na aspekt porównawczy różnych ofert i tym samym efektywniejszą ocenę przez klienta potencjalnych kosztów, zwłaszcza, że nie będą mogły podlegać one zmianie przez co najmniej 14 dni. W tym zakresie, ustawa wprowadza także pojęcie tzw. reprezentatywnego przykładu, który ma obowiązywać przede wszystkim w reklamach kredytów hipotecznych czyli de facto obrazowanie warunków dla najpopularniejszego wariantu kredytu mieszkaniowego w danym banku.Ustawa reguluje także kwestie związane z pobieraniem prowizji przez bank za wcześniejszą spłatę zobowiązań. Od tej pory, w przypadku kredytów o zmiennej stopie procentowej, stanowiącej zdecydowaną większość na krajowym rynku kredytów mieszkaniowych, takowa dodatkowa opłata może być pobierana maksymalnie przez 3 lata od początku spłaty zadłużenia. Ponadto, nie może przekroczyć 3 proc. wartości spłaconej kwoty.

Ważnym elementem wprowadzonym na mocy ustawy jest ustalenie maksymalnego czasu rozpatrywania wniosku kredytowego na zakup mieszkania – potrwa to nie dłużej niż 21 dni. Jednocześnie, klient w przypadku zmiany decyzji będzie miał 14 dni na odstąpienie od umowy, co będzie wiązało się jedynie z poniesieniem kosztów odsetek za okres, w którym bank wypłacił kredyt do momentu jego zwrotu. Na uwagę zasługują również inne przepisy dotyczące m.in. obowiązków i transparentności zasad wynagrodzenia doradców i pośredników kredytowych.

Udostępnij artykuł: