Kredyty hipoteczne po nowemu. Już od lipca!

Aktualności

Zakończenie prac parlamentarnych nad ustawą o kredycie hipotecznym oznacza początek całkiem nowego etapu w dziejach tego segmentu rynku finansowego. Nowy akt prawny czeka obecnie na podpis prezydenta; na przełomie czerwca i lipca tego roku możemy się zatem spodziewać pierwszych umów o kredyt hipoteczny zawartych już w oparciu o nowe regulacje prawne.

Zakończenie prac parlamentarnych nad ustawą o kredycie hipotecznym oznacza początek całkiem nowego etapu w dziejach tego segmentu rynku finansowego. Nowy akt prawny czeka obecnie na podpis prezydenta; na przełomie czerwca i lipca tego roku możemy się zatem spodziewać pierwszych umów o kredyt hipoteczny zawartych już w oparciu o nowe regulacje prawne.

To niewątpliwie krok w dobrym kierunku – tak nowe przepisy ocenił wiceprezes Związku Banków Polskich, mec. Jerzy Bańka.Ustawowe uregulowanie rynku kredytów hipotecznych jest konieczne nie tylko z uwagi na zobowiązujące nasz kraj prawo wspólnotowe. Transakcje związane z zakupem nieruchomości mieszkalnych z reguły zaspokajają podstawowe potrzeby bytowe społeczeństwa, a finansowanie hipoteczne dla wielu Polaków stanowi bez wątpienia najważniejszą decyzję finansową w ich życiu. Dodatkowo decyzja ta wiąże się z ryzykiem niewystępującym w przypadku innych produktów finansowych. – Zaciągamy wielkie zobowiązania na wiele lat, w tym czasie wszystko może się wydarzyć – podkreślił wiceprezes ZBP. Przykładem ryzyk wynikających ze zmiany uwarunkowań makroekonomicznych może być gwałtowna aprecjacja szwajcarskiej waluty i związana z nią sytuacja kredytobiorców walutowych. Mec. Jerzy Bańka zauważył, że pod rządami nowego prawa niebezpieczeństwo w tym akurat obszarze zostało wyeliminowane; ustawa przewiduje bowiem jednoznaczny zakaz udzielania kredytów w walucie innej niż ta, w której konsument uzyskuje dochody. Jest to zarazem spełnienie postulatów wysuniętych już w roku 2005 przez sektor bankowy, który dopominał się wówczas zakazu lub przynajmniej ograniczenia takiej akcji kredytowej.

Jednym z celów nowego prawa jest zwiększenie transparentności procesu oferowania i sprzedaży kredytów hipotecznych. Wiceprezes ZBP zaznaczył, że właściwe wypełnienie obowiązków informacyjnych przez doradcę kredytowego nie może sprowadzać się do przedstawienia klientowi niezrozumiałych dla niego zapisów i danych ekonomicznych. Konieczne jest, aby te informacje zostały przekazane w sposób zrozumiały, co z kolei pozwoli konsumentowi na właściwą ocenę sytuacji i racjonalne podjęcie decyzji w sprawie tego a nie innego kredytu. Nie mniej istotną nowością jest wprowadzenie jednoznacznych reguł restrukturyzacji zadłużenia, analogicznych do tych przewidzianych w prawie bankowym.Mec. Jerzy Bańka zauważył, że w ustawie precyzyjnie określono sposób zachowania się banku i prawa konsumenta w sytuacji niewypłacalności. Jednym z istotniejszych praw kredytobiorcy jest możliwość samodzielnego dokonania sprzedaży nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu w ciągu 6 miesięcy.

Rozwiązanie takie pozwoli uzyskać dużo lepsze warunki cenowe niż podczas licytacji komorniczej. Wiceprezes ZBP podkreślił, że rozwiązanie to koresponduje z praktyką stosowaną przez polskie instytucje finansowe już od wielu lat. – Najważniejsza jest idea, by w sposób maksymalny wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klienta i pomóc samemu sobie – stwierdził mec. Jerzy Bańka. Zauważył, iż nowe rozwiązania wpłyną pozytywnie na rozwój akcji kredytowej na zakup i utrzymanie mieszkań i domów.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: