Kredyty konsumenckie w ocenie UOKiK: Bank, klient i … wzorce umowne

NBS 2013/04

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadał przestrzeganie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, poddając analizie 147 wzorców umownych 31 instytucji kredytowych. W efekcie wszczęto 26 postępowań, wniesiono 17 pozwów do sądu.

Raport UOKiK wskazuje, że kredytodawcy wciąż różnie interpretują przepisy nowej ustawy o kredycie konsumenckim. Stwierdzono m.in. naruszenie przepisów dotyczących formularza informacyjnego (art. 13-23 u.k.k.) Spośród badanych instytucji kredytowych część archiwizowała formularze wraz z oświadczeniami konsumentów, że zostały im wręczone. Natomiast pozostałe przechowywały wyłącznie oświadczenia konsumentów o wręczeniu formularzy. Niektóre rubryki nie zostały właściwie wypełnione, inne wcale (dotyczące reprezentatywnego przykładu), w niektórych nie zostały wykreślone pola, które są zbędne w przypadku danego rodzaju produktu.

W rubryce „Skutki braku płatności”

w formularzu informacyjnym PKO BP zamieszczał informację o odsetkach pobieranych od zadłużenia przeterminowanego, ale ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: