Kredyty konsumpcyjne – spadki i migracje

Polecamy

Z danych Biura Informacji Kredytowej opublikowanych w najnowszym raporcie "Kredyt Trendy" wynika, że w III kwartale 2012 r. banki i SKOK-i udzieliły 1 550 tys. kredytów ratalnych i gotówkowych, co oznacza spadek rok do roku o 21,2 proc. Spadki wciąż się pogłębiają - po I półroczu 2012 r. wskaźnik ten wynosił 17,5 proc. W ujęciu miesięcznym kredytów ratalnych było średnio o około 130 tys. mniej niż w roku 2011. Liczba udzielonych w tym czasie kredytów gotówkowych utrzymywała się  na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego (wzrost o 1,5 proc.). Według szacunków BIK każdego miesiąca 2012 roku  przynajmniej 100 tys. kredytów, głównie ratalnych, wypłynęło do firm udzielających pożyczek poza sektorem bankowym.

Z danych Biura Informacji Kredytowej opublikowanych w najnowszym raporcie "Kredyt Trendy" wynika, że w III kwartale 2012 r. banki i SKOK-i udzieliły 1 550 tys. kredytów ratalnych i gotówkowych, co oznacza spadek rok do roku o 21,2 proc. Spadki wciąż się pogłębiają - po I półroczu 2012 r. wskaźnik ten wynosił 17,5 proc. W ujęciu miesięcznym kredytów ratalnych było średnio o około 130 tys. mniej niż w roku 2011. Liczba udzielonych w tym czasie kredytów gotówkowych utrzymywała się  na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego (wzrost o 1,5 proc.). Według szacunków BIK każdego miesiąca 2012 roku  przynajmniej 100 tys. kredytów, głównie ratalnych, wypłynęło do firm udzielających pożyczek poza sektorem bankowym.

W III kwartale 2012 r. banki i SKOK-i udzieliły o 420 tys. kredytów konsumpcyjnych mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Rozmiary akcji kredytowej w segmencie konsumpcyjnym ustabilizowały się na poziomie pół miliona kredytów miesięcznie. Średnia kwota kredytu konsumpcyjnego jest o 12 proc. wyższa niż przed rokiem. Wzrost ten jest łącznym skutkiem zwiększenia się liczby kredytów detalicznych udzielonych na duże kwoty oraz migracji drobnych kredytów na rynek pozabankowy.

Między styczniem a wrześniem 2012 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów o wartości 44,8 mld zł, tj.  o 1,8 proc. więcej niż przed rokiem, jednak w III kwartale nastąpił spadek wartości nowych kredytów (o 5,9 proc. r./r.).

130117.bik.500x339

Z danych GUS wynika, że detaliczna sprzedaż ratalna towarów i usług, kupowanych zwykle
z dużym udziałem kredytu wzrastała w 2012 r. - Trudno zatem spadek ilości udzielanych kredytów ratalnych tłumaczyć mniejszym popytem na te kredyty. Sadzimy więc, że ponad 100 tys. kredytów ratalnych migrowało każdego miesiąca do firm pożyczkowych, w tym na rynek pożyczkowy kontrolowany przez grupy bankowe - komentuje Prezes BIK Krzysztof Markowski.

Jak zauważają autorzy raportu Kredyt Trendy rynek kredytów konsumpcyjnych jest silnie skoncentrowany. Czterej najwięksi kredytodawcy specjalizujący się w consumer finance mieli w 2011 r. 57 proc. udziału w liczbie udzielonych kredytów konsumpcyjnych (licząc wartościowo - 26 proc.). Kredytodawcy ci obniżyli w 2012 r. liczbę udzielonych kredytów w porównaniu z 2011 r. aż o 40 proc., a ich udział w akcji kredytowej w wymiarze ilościowym spadł do 43 proc. Tymczasem pozostałe banki zwiększyły w 2012 r. akcję kredytową w segmencie konsumpcyjnym w porównaniu z III kwartałami 2011 r., licząc ilościowo o 4,8 proc., a wartościowo o 8,2 proc. Także w tej grupie wzrosła średnia kwota kredytu z 10 do 13,9 tys. zł.

Z analizy zmian jakości kredytowania wynika, że po odrobieniu przez banki lekcji z kryzysu lat 2008-2009, jakość portfeli jest stabilna. Ograniczanie sprzedaży kredytów konsumpcyjnych przez banki nie miało wiec przyczyn w poziomie ryzyka tego portfela.

Coraz więcej mówi się o przejmowaniu pożyczek gotówkowych przez sektor pozabankowy.

W 2012 roku poziom kredytowania w gotówce przez banki był w wymiarze ilościowym na poziomie roku poprzedniego. Spadki w tym segmencie rynku miały miejsce w latach 2009 - 2010. Wydaje się, że banki po doświadczeniach lat 2008-2009 wycofały się z oferty kredytów gotówkowych udzielanych na drobne kwoty, dystrybuowanych przez pośredników. Część klientów zainteresowanych taką oferta trafiła do firm pożyczkowych.

Pozabankowy rynek pożyczek gotówkowych szacowany jest na około 10 proc. bankowego (1,5 mln klientów). Ponieważ są to pożyczki na niewielkie kwoty ich udział w wartości udzielanych kredytów jest kilkakrotnie mniejszy.

W celu zapewnienia większej transparentność i poprawienia bezpieczeństwa całego sektora finansowego, Biuro Informacji Kredytowej otwiera się na firmy udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym. - Analiza danych dotyczących rynku kredytowego pozwala sądzić, że liczba klientów korzystających z usług tego typu firm będzie rosnąć - mówi dr Krzysztof Markowski. - Dzięki wyjściu BIK poza sektor bankowy, część podmiotów funkcjonujących na tym rynku będzie mogła stać się aktywnymi uczestnikami systemu wymiany informacji kredytowej. Proces ten pozwoli na zmniejszenie pewnej luki w obrębie systemu finansowego, co również bankom umożliwi bardziej kompleksową ocenę potencjalnych kredytobiorców - zapewnia.

Udostępnij artykuł: