Kredyty przez internet, także z innych krajów UE? FinAi rozwija projekt nowej platformy

Technologie i innowacje / Z rynku

Firma FinAi otrzymała certyfikat „Seal of Excellence” za koncepcję paneuropejskiej platformy kredytowej, zgłoszoną w ramach europejskiego programu finansowania badań i innowacji Horyzont 2020.

Logo FinAi
Źródło: Materiały prasowe FinAi

Firma FinAi otrzymała certyfikat „Seal of Excellence” za koncepcję paneuropejskiej platformy kredytowej, zgłoszoną w ramach europejskiego programu finansowania badań i innowacji Horyzont 2020.

Platforma kredytowa #FinAi zostanie udostępniona już za kilka tygodni klientom polskich banków #banki #kredyty @FinAi_PL

FinAi zamierza wprowadzić całkowicie nowy model biznesowy łączący banki i konsumentów w Europie za pośrednictwem łatwego do wdrożenia rozwiązania plug-and-play.Opracowywany przez firmę projekt „FinAi – the pan-European Consumer Credit platform” zakłada stworzenie platformy umożliwiającej konsumentom wybór  w najkorzystniejszej oferty kredytu, nie tylko od lokalnych banków, ale także od instytucji działających w innych krajach Unii Europejskiej.

- Wynik pierwszej fazy prestiżowego programu Horyzont 2020 SME Instrument dowodzi innowacyjnego charakteru platformy FinAi i jej potencjału biznesowego. Nasze rozwiązanie jest odpowiedzią na problem dużych różnic w cenach produktów kredytowych na poszczególnych rynkach i stanowi ważny krok  w kierunku wyrównania szans europejskich konsumentów w dostępie do usług finansowych – mówi Rafał Czernik, CEO FinAi. I dodaje: Jednocześnie wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom sektora finansowego, oferując narzędzie zgodne z europejskimi i lokalnymi regulacjami (m.in. GDPR, AML), które umożliwi sprzedaż kredytów poza macierzystym rynkiem w oparciu o model, który nie wymaga otwierania bądź zakupu banku.Obecnie wejście nowych instytucji finansowych na największe europejskie rynki jest utrudnione ze względu na nasycenie krajowymi bankami i ich dominację, wysoki poziom ryzyka i wymaganych nakładów inwestycyjnych. Według analizy wykonanej przez FinAi minimalny koszt rozpoczęcia działalności banku wynosi od 20 do 30 mln euro. Obecność na platformie FinAi pozwoli instytucjom ograniczyć koszty funkcjonowania na wybranych rynkach. Będzie to możliwe dzięki wyeliminowaniu konieczności tworzenia rozbudowanych struktur na nowych rynkach, wykorzystaniu nowoczesnych technologii obniżających koszty operacyjne oraz efektywniejszym zarządzaniu ryzykiem operacyjnym i ryzykiem kredytowym.

Jednocześnie dużym instytucjom finansowym o ugruntowanej pozycji w Europie, zainteresowanym dalszą ekspansją, rozwiązanie zastosowane przez FinAi umożliwi tańsze, szybsze i bardziej efektywne dostosowanie się do wymagań nowych rynków i rosnącej konkurencyjności ze strony działających na nich podmiotów niebankowych.

Możliwość porównania ofert kredytów od banków z różnych krajów

Z kolei europejscy konsumenci, którzy coraz chętniej korzystają z usług bankowych przez Internet i oczekują prostych, atrakcyjnych cenowo produktów, uzyskają dzięki platformie FinAi unikalną możliwość porównania spersonalizowanych ofert kredytów od banków z różnych krajów i zawarcia w wygodny i bezpieczny sposób umowy kredytowej całkowicie online, niezależnie od miejsca zamieszkania.Platforma kredytowa FinAi zostanie udostępniona już za kilka tygodni klientom polskich banków.- Od strony technologicznej jesteśmy gotowi do startu. Obecnie trwają zaawansowane prace nad integracją czterech banków, które jako pierwsze znajdą się na platformie. Już wkrótce będzie można wziąć kredyt w 100 procentach przez Internet - od złożenia wniosku i wyboru oferty, do podpisania umowy i wypłaty środków – mówi Rafał Czernik.- Kolejne banki będą dołączały do platformy w następnych kwartałach. Równolegle nawiązaliśmy kontakt z instytucjami działającymi na skalę europejską, które są zainteresowane naszym rozwiązaniem. Atutem FinAi jest modułowy i skalowalny charakter platformy, który pozwala na łatwe połączenie z partnerami z różnych rynków w oparciu o API – dodaje Łukasz Dziekan CTO FinAi.

Wejście na rynki zagraniczne

Jednym z działań poprzedzających realizację projektu wyjścia platformy na rynki zagraniczne jest szczegółowa analiza wykonalności jego koncepcji technologicznej, ocena potencjału technicznego i biznesowego oraz ryzyka, dokonywana w ramach pierwszej fazy SME Instrument. W oparciu o jej wyniki FinAi wystąpi o dofinansowanie w ramach drugiej fazy, w której Komisja Europejska przyznaje granty w wysokości od 0,5 do 2,5 mln euro.Firma FinAi otrzymała niedawno 7,3 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Inteligentny Rozwój. Pozyskane środki firma planuje przeznaczyć na realizację projektu budowy modelu estymacji ryzyka kredytowego klienta detalicznego z wykorzystaniem alternatywnych źródeł danych oraz najnowszych badań i narzędzi z zakresu teorii grafów. Partnerami inicjatywy zostały: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz jeden z wiodących banków detalicznych w Polsce.

Program Horyzont 2020

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet na lata 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. W drugiej fazie SME Instrument przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów mających na celu opracowanie i demonstrację innowacyjnych produktów i technologii o dużym potencjale rynkowym.FinAi to założona w 2016 r. polska spółka technologiczna z branży finansowej. Firma pracuje nad wdrożeniem innowacyjnej platformy kredytowej, która uprości drogę klienta do uzyskania kredytu bankowego, a także nad usługami wspierającymi sprzedaż zdalną: modelami do zarządzania ryzykiem operacyjnym i ryzykiem kredytowym opartymi o zupełnie nowe dla sektora dane. Firma zatrudnia blisko 50 ekspertów z obszarów bankowości, IT, Data Science oraz komunikacji marketingowej. Platforma kredytowa FinAi będzie zostanie udostępniona klientom już za kilka tygodni. W 2020 r. firma planuje udzielić za pośrednictwem platformy kredytów o wartości 1 mld zł.

Źródło: Informacja prasowa FinAi

Udostępnij artykuł: