Kredyty samochodowe: koniec wzrostów

Na rynku kredytów samochodowych nastała stabilizacja. III kw. 2012 roku zakończył się minimalnym spadkiem pod względem liczby kredytów oraz skromnym wzrostem w ujęciu wartościowym.

Na rynku kredytów samochodowych nastała stabilizacja. III kw. 2012 roku zakończył się minimalnym spadkiem pod względem liczby kredytów oraz skromnym wzrostem w ujęciu wartościowym.

14,8 tys. kredytów samochodowych na łączną wartość 614,1 mln zł udzieliły banki w III kw. 2012 roku Porównując do analogicznego okresu w 2011 roku oznacza to bardzo niewielkie zmiany. W ujęciu liczbowym zanotowaliśmy spadek o 0,3 proc., a w ujęciu wartościowym wzrost o 2,3 proc. Dobre wiadomości widać za to jeśli spojrzeć na wyniki narastająco - za trzy kwartały 2012 roku. W ujęciu liczbowym zanotowaliśmy wzrost o 4,4 proc., a wartościowym o 9 proc.

121130.tabela.01.563x198

Niezłe wyniki rynek zawdzięcza głównie wynikom sprzedaży nowych aut. Z danych zebranych w bankach przez Open Finance i Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że w III kw. 2012 roku ich sprzedaż wzrosła (porównując do analogicznego okresu ubiegłego roku) o 2 proc. w ujęciu liczbowym i 2,8 proc. w ujęciu wartościowym. Ale bardziej okazale wygląda to narastająco, bo ujmując razem wszystkie trzy kwartały tego roku i porównując je do 2011 roku wzrost w samochodach nowych wynosi 23,2 proc. liczbowo i 19,3 wartościowo.

121130.tabela.02.569x207

W kredytach na auta używane względna stabilizacja. Porównując III kw. 2012 do 2011 roku, zanotowaliśmy liczbowy spadek o 1,7 proc. i wartościowy wzrost o 1,9 proc., narastająco zaś są to spadki o odpowiednio 7,8 proc. i 0,7 proc.

121130.tabela.03.565x202

Wyniki w ujęciu wartościowym są lepsze niż te w ujęciu liczbowym. Wynika to ze wzrostu średniej kwoty kredytu. O ile w przypadku aut nowych wzrost ów nie był zbyt imponujący i wyniósł 0,8 proc., to w segmencie kredytów na auta używane jest to już 3,7 proc. Łącznie na szerokim rynku średnia kwota kredytu samochodowego wyniosła 41,4 tys. zł i była o 2,6 proc. wyższa od tej z III kw. 2011 roku. Jest to jednocześnie wartość o 6,5 proc. niższa niż w II kw. 2012 roku kiedy to wyniosła 44,3 tys. zł.

121130.tabela.04.565x114

Dynamiczne wzrosty rynku, które obserwowaliśmy w I i II kw. 2012 roku zakończyły się już, a ich przyczyną była głównie niska baza - wyniki z pierwszej połowy 2011 roku były bardzo słabe, więc nietrudno było wypracować wzrost.

Marcin Krasoń
Open Finance

Komentarz Wojciecha Drzewieckiego,
Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar

Wzrost na rynku kredytów na nowe samochody jest ciekawym zjawiskiem, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę aktualną sytuację, czyli zmniejszającą się z miesiąca na miesiąc dynamikę sprzedaży nowych aut. Obserwowane wzrosty w większym stopniu odzwierciedlają rynek marek premium, niż marek popularnych. Świadczyć to może o tym, że dziś częściej kredyt wykorzystywany jest jako narzędzie do wspomagania sprzedaży w tej właśnie grupie marek. Dobra oferta skłania do swoistej "inwestycji" w zakup auta marki premium. To co nie do końca tłumaczy to zjawisko, to utrzymanie poziomu średniej kwoty kredytu na niemal niezmienionym poziomie. Być może jednak już wcześniej mieliśmy do czynienia z finansowaniem zakupów w tym segmencie rynku.

Udostępnij artykuł: