Kredyty technologiczne w ING. Bank wspiera innowacyjność przedsiębiorstw

Z rynku

Siedziba ING BS w Katowicach
Fot. Materiały prasowe ING Banku Śląskiego

ING Bank Śląski po raz kolejny zajął pierwsze miejsce wśród banków udzielających finansowania na wdrożenie nowych technologii. Otrzymują je przedsiębiorstwa, które nabywają nowe technologie lub wdrażają własne innowacyjne rozwiązania. Udział ING przekroczył 20% wszystkich przyznanych przez BGK dotacji.

#INGBankSlaski udziela kredytów technologicznych w ramach umowy współpracy podpisanej z #BGK @INGBankSlaski

Według danych BGK, wnioski finansowane kredytami ING Banku Śląskiego po wszystkich rundach w 2018 roku, otrzymały dofinansowanie przekraczające 120 mln złotych, co przekłada się na wolumen kredytów, w tym technologicznych, w wysokości co najmniej 250 mln złotych. Przyznane dotacje dla klientów ING Banku Śląskiego stanowią ponad 20% wszystkich przyznanych.

Finansowanie wdrożeń nowych technologii

​- Kredyt technologiczny służy finansowaniu wdrożeń nowych technologii, dzięki którym powstają nowe lub zasadniczo ulepszone produkty. Dzięki tym dotacjom, maksymalnie 6 milionów PLN, w naszym portfelu posiadamy coraz większy udział przedsiębiorców innowacyjnych, którzy uzyskują przewagę konkurencyjną, zarówno jakościową jak i kosztową, na jednolitym rynku europejskim – powiedział Eligiusz Nowakowski, ekspert ds. kredytów unijnych w ING Banku Śląskim.

Współpraca z BGK

ING Bank Śląski udziela kredytów technologicznych w ramach umowy współpracy podpisanej z BGK. Po przyznaniu promesy takiego kredytu, przedsiębiorca z sektora MSP składa wniosek o dofinansowanie wdrożenia nowej technologii. Otrzymuje wsparcie finansowe w postaci premii technologicznej, która jest przeznaczona na spłatę części kredytu technologicznego. Pozostałą część – udział własny przedsiębiorcy – można sfinansować środkami własnymi lub kredytem inwestycyjnym, spłacanym w ciągu kilku lat.

Bank udziela nie tylko finansowania, ale także wsparcia merytorycznego firmom, które się ubiegają o promesy kredytów technologicznych i dotacje. Doradcy pracują z przedsiębiorcami na każdym etapie projektu, od finansowania badań i prac rozwojowych, na podstawie których powstają nowe technologie, kształtowania montażu finansowego projektów, po udzielanie pomocy przy staraniu się o dotacje.

Obecnie trwa kolejny nabór wniosków o dofinansowanie, który zakończy się 26 kwietnia 2019 roku. Nabór odbywa się w etapach. Pierwszy zakończy się 7 listopada 2018. Na dotacje przeznaczono 350 milionów złotych.

Źródło: ING Bank Śląski

 

Udostępnij artykuł: