Kredyty trzymają się mocno

BANK 2017/03

Firmy pożyczkowe w 2016 r. umocniły swą pozycję w segmencie pożyczek niskokwotowych, natomiast banki coraz częściej udzielały gospodarstwom domowym finansowania na kwotę przekraczającą 50 tys. zł. Jednak konsumenci finansujący się wyłącznie w bankach spłacają swe zobowiązania znacznie regularniej aniżeli klienci sektora pożyczkowego.

Firmy pożyczkowe w 2016 r. umocniły swą pozycję w segmencie pożyczek niskokwotowych, natomiast banki coraz częściej udzielały gospodarstwom domowym finansowania na kwotę przekraczającą 50 tys. zł. Jednak konsumenci finansujący się wyłącznie w bankach spłacają swe zobowiązania znacznie regularniej aniżeli klienci sektora pożyczkowego.

Jerzy Rawicz

Podsumowanie akcji kredytowej polskich instytucji finansowych za minione 12 miesięcy zaprezentowało ostatnio Biuro Informacji Kredytowej. Prezes zarządu BIK Mariusz Cholewa podkreślił, że dzięki wrześniowej nowelizacji Prawa bankowego oraz ustawy o kredycie konsumenckim można znacznie szybciej obserwować wyniki sprzedażowe polskich banków. Pod rządami poprzedniej ustawy dane z sektora trafiały do BIK raz w miesiącu, dlatego istniała poważna rozbieżność pomiędzy liczbą wniosków kredytowych i faktycznie zawartymi umowami. – Teraz można dość szybko obserwować samą sprzedaż, nie tylko popyt – zaznaczył prezes zarządu BIK.

Jedynym wyjątkiem pozostają kredyty hipoteczne; procedura ich przyznawania – od weryfikacji wniosku kredytowego do ostatecznego udzielenia finansowania – jest z reguły zbyt długa, by można było w krótkim odstępie czasu obserwować korelację pomiędzy popytem a sprzedażą. Prezes Cholewa przypomniał, że od pewnego czasu BIK dysponuje także danymi dotyczącymi przeszło 700 tys. umów zawartych z instytucjami pożyczkowymi. I ta liczba stale rośnie. – Nie są to wszystkie pożyczki, jakie są udzielane na polskim rynku, jednak większe podmioty zaczęły raportować do BIK – powiedział.

Klienci sektora bankowego najbardziej rzetelni

W ubiegłym roku banki udzieliły kredytów konsumpcyjnych na kwotę 78,5 mld zł, to wynik o 2,3% lepszy aniżeli w roku 2015. Równocześnie odnotowano blisko trzyprocentowy spadek liczby umów kredytowych zawartych z konsumentami. Taki wynik mógł zostać osiągnięty poprzez sukcesywny wzrost wartości finansowania uzyskiwanego w sektorze bankowym. Jeszcze trzy lata temu średnia wartość kredytu zaciągniętego przez gospodarstwo domowe wynosiła 9630 zł, w roku ubiegłym kwota ta wzrosła do niespełna 11 tys. zł.

– Banki coraz częściej udzielają kredytów konsumpcyjnych na kwoty powyżej 50 tys. zł; takie zobowiązania stanowią już jedną trzecią całego portfela – zauważył Mariusz Cholewa. Kwota 50 tys. zł stanowi również punkt zwrotny jeśli chodzi o dynamikę liczby kredytów konsumpcyjnych. Zobowiązania poniżej tej wartości zaciągane są w banku coraz rzadziej, a chętni na kredyty niskokwotowe (o wartości poniżej 4 tys. zł) coraz częściej wybierają ofertę instytucji pożyczkowych. Placówki te udzieliły osobom fizycznym finansowania o łącznej wartoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: