Kronika Steena: Globalna deflacja słabnie – czy nadchodzi inflacja?

Komentarze ekspertów

Główną implikacją będą mniejsze wydatki konsumentów, ponieważ niskie ceny eksportowe Chin znacznie obniżyły w ostatnim czasie ceny produktów w USA - teraz się to zmieni - oznacza to także słabszego CNY oraz wyższe oczekiwania inflacyjne (globalnie), które są oczywiście klasyczną reakcją końca cyklu, co potwierdza moją główną tezę makro: Znajdujemy się u progu zmiany paradygmatu - od “łatwo dostępnych środków" do recesji i “pieniędzy z helikoptera".

Wyraźnie widać, że Chiny stały za dotychczasowym brakiem inflacji (lub deflacją)….i jest to także odpowiedź, czemu inflacja pozostała stłumiona nawet mimo ogromnych programów QE. Dodatkowo, kluczowe jest zrozumienie faktu, że spadające ceny w Chinach wspierały wygodną politykę “pozornych zmian”, prowadzoną przez decydentów – ceny importowe w takich krajach z deficytem netto jak USA, UK i RPA cały czas spadały, co umożliwiało stabilizację lub nawet zwiększenie siły nabywczej w otoczeniu z wolniejszym wzrostem gospodarczym i niższymi zyskami.

Jeśli obecny trend będzie kontynuowany, to w najbliższych miesiącach inflacja może ponownie znaleźć się w centrum uwagi. Jest to dla mnie kolejny sygnał świadczący o końcu cyklu – jak zauważył Albert Edwards i inni, dość klasyczną sytuacją jest to, że przyspieszającej inflacji towarzyszy… recesja – rosnące ceny wyprzedzają w cyklu faktyczny popyt.

Nasze ogólne prognozy makro:

W czwartym kwartale 2016 i pierwszym w 2017 będziemy świadkami zaostrzających się warunków na rynkach pieniężnych. Dodatkowo, potencjalna podwyżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (Fed) w grudniu będzie oznaczać umocnienie USD.

(Warto zająć długą pozycję w USD wobec koszyka walut państw z deficytem: ZAR; TRY, AUD i CAD – Niedowaga: Akcje i Obligacje Przewaga: Opcje na spadek SPX,DAX i umocnienie GBP (1Y call) & CHF

W drugim/trzecim kwartale 2017 zbliżymy się do recesji w USA -przed nami także czas wyborów w kilku ważnych gospodarkach: USA, Włoszech, Holandii, Francji i Niemczech – (oznaczać to będzie mniej przestrzeni do wsparcia fiskalnego w tym okresie) co zwiększy niepewność.

Na razie, niewiele osób na rynkach dostrzegło, że kilka tygodni temu Bank Japonii podjął kluczową decyzję w kierunku uruchomienia “pieniędzy z helikoptera”. Jest to jednak jedna z najważniejszych zmian w polityce pieniężnej od początku globalnego kryzysu finansowego.

Nowo ogłoszony cel na poziomie 0% w przypadku 10Y JGB (z ujemnych poziomów) otwiera rządowi drogę do większego deficytu fiskalnego oraz uruchomienia pieniędzy z helikoptera.

Dzięki zerowemu celowi w przypadku rentowności JGB, premier Abe nie ma już przeszkód na drodze do większego deficytu.

Japonia pozostaje liderem na polu eksperymentalnej polityki gospodarczej i pieniężnej. Teraz wystarczy tylko poczekać, że Fed, BoE i ECB podążą krokiem BoJ.

Nowy kierunek (cel dotyczący rentowności obligacji rządowych), wytyczony przez Japonię, stanie się w pewnym momencie także odpowiedzią Europy i USA. W 2017, gdy będziemy świadkami kolejnego kryzysu bankowego i gospodarczego, tradycyjna odpowiedź polityki pieniężnej – znana od czasów Greenspana – czyli cięcia stóp, nie będzie już tak pożądana.

Wniosek

PPI w Chinach nie wydaje się kluczowym wskaźnikiem gospodarczym, ale, z uwagi na ceny eksportowe, ma on wpływ na globalną inflację. W ostatnim czasie, Chiny były głównym czynnikiem wspierającym globalną konsumpcję poprzez obniżkę cen importu.

Jednak ten trend właśnie się zmienia – inflacja będzie przyspieszać, CNY osłabnie, oczekiwania inflacyjne wzrosną, a globalne banki centralne zaczną stopniowo wychodzić z QE.

Oznacza to wyższe ceny, wolniejsze tempo wzrostu oraz mocniejszego dolara – jest to książkowy zestaw do rozpoczęcia recesji.

Recesje są gospodarczym odpowiednikiem “pozbywania się nadwyżki” – moim zdaniem, świat potrzebuje powrotu do normalności i recesja się do tego przyczyni. Jednak ceną będzie powstanie nowych ruchów politycznych, osłabienie umowy społecznej oraz zwiększona zmienność.

Niech za końcowy wniosek posłużą słowa wielkiego Laozi: “Życie to to ciąg naturalnych i samoistnych zmian. Nie stawiaj im oporu – to tylko wywoła smutek. Pozwól rzeczywistości być rzeczywistością. Pozwól rzeczom biec ich naturalnym rytmem, tam gdzie chcą podążać.”

Steen Jakobsen,
Saxo Bank

Udostępnij artykuł: